"Overheid en arbeidsmarkt dringend aanpakken"

België moet sneller hervormen, de overheid efficiënter en de arbeidsmarkt flexibeler maken. Die waarschuwing geeft hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB) Peter Praet in De Standaard. Nu het economisch relatief gunstig is voor ons land, mogen we niet bij de pakken blijven zitten.

Eerst het positieve nieuws van Praet. De financieringskosten voor ons land zijn nog nooit zo laag geweest en ook onze concurrentiekracht in vergelijking met andere EU-landen is redelijk goed. Volgens Praet moet ons land deze gunstige omstandigheden gebruiken om snel hervormingen door te voeren. "Want het kan snel veranderen", waarschuwt Praet.

Ons land heeft namelijk nog verschillende werkpunten: de overheid, de financiën en de arbeidsmarkt. Topprioriteit is het overheidsapparaat in brede zin hervormen. "Dat is vandaag nog altijd bijzonder inefficiënt", zegt hij.

Praet vindt ook dat ons land gebruik moet maken van de relatieve rust op de obligatiemarkten om de overheidsfinanciën te zuiveren. "Je moet hervormen als het goed gaat. Door de crisis hebben landen als Italië, Frankrijk en België 10 jaar verloren om hun overheidsfinanciën op orde te zetten. Alle problemen moeten nu tegelijk aangepakt worden, er is geen marge meer", stelt Praet.

Daarnaast zegt Praet dat ook de arbeidsmarkt dringend hervormd moet worden om ze flexibeler te maken zodat ons land op dit vlak beter kan concurreren met andere landen. Hoe dat precies moet, geeft Praet niet mee in het interview.

"De euro is onomkeerbaar"

Peter Praet vindt de rondzwervende gedachte dat sommige eurolanden overwegen om uit de euro te stappen, geen goede zaak. Volgens hem is Europa daarom in een beslissende fase gekomen.

"Alles begint nu mee te spelen: emoties, politiek, cultuurverschillen en zelfs irrationele beslissingen. Er is een soort angst in de financiële markt geslopen dat sommige landen uit de euro zullen weggaan en teruggrijpen naar hun eigen munt. Dat is onaanvaardbaar en moet op een fundamentele wijze aangepakt worden. De euro is onomkeerbaar."