141.397 niet-Belgen geregistreerd voor 14 oktober

18 procent van de kiesgerechtigde Europese buitenlanders en 14 procent van de niet-Europeanen heeft zich ingeschreven voor de lokale verkiezingen in oktober. In totaal gaat het om 141.397 niet-Belgen. In absolute cijfers meer dan in 2006, maar procentueel gezien iets minder.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte de definitieve cijfers vandaag bekend. De laatste dag om zich te registreren, was op 31 juli.

Uiteindelijk hebben 141.397 niet-Belgen zich geregistreerd om op 14 oktober te kunnen stemmen. Het gaat om 120.826 buitenlanders uit de Europese Unie en 20.571 niet-Europeanen. In 2006 waren er dat respectievelijk 110.973 en 17.065.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) is verheugd over het hogere aantal en klopt zich op de borst dat de sensibilisering door de overheid de voorbije weken en maanden vruchten heeft afgeworpen.

Hoewel de absolute cijfers inderdaad hoger liggen, ligt het aantal geregistreerde niet-Belgen verhoudingsgewijs wel lager dan in 2006. Toen registreerde 20,94 procent van de Europese buitenlanders en 15,71 procent van de niet-Europeanen zich. Dit jaar is dat respectievelijk 18,48 en 14,02 procent.

Binnenlandse Zaken wijst ook op het hoge aantal Europese buitenlanders die zich hebben geregistreerd, in vergelijking met de andere Europese lidstaten. Cijfers van de Europese Commissie tonen aan dat het gemiddelde percentage in de Unie 10 procent bedraagt.  Bij ons is dat 18,48 procent.

De niet-Belgische kiezers vormen maar een beperkte groep binnen het totale aantal kiezers in België. In totaal zijn in ons land 7.966.698 kiezers ingeschreven om op 14 oktober een bolletje in te kleuren.

lees ook