"Oppassen met inspraak slachtoffers"

Men moet ermee oppassen om slachtoffers meer inspraak geven bij de voorwaardelijke vrijlating van een veroordeelde. Dat zegt de voorzitter van de straf- uitvoeringsrechtbank in Brussel, Freddy Pieters.

Na een gesprek met de familieleden van de slachtoffers van Marc Dutroux en Michelle Martin beloofde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) gisteren dat ze wil werken aan een systeem waarbij de slachtoffers mee inspraak zouden krijgen als er moet beslist worden over de voorwaardelijke vrijlating van een dader.

Die bevoegdheid is - mee als gevolg van de zaak-Dutroux - toevertrouwd aan de strafuitvoeringsrechtbanken, los van enige politieke bemoeienis. De slachtoffers kunnen, als ze dat gevraagd hebben, door die rechtbank gehoord worden. Volgens Pieters staat België op dat gebied heel wat verder dan menig buurland.

Maar alvorens de slachtoffers nog meer rechten toe te kennen, moet er goed worden nagedacht over de gevolgen die dat zou hebben. Het zou bijvoorbeeld de reïntegratie van de dader in de maatschappij kunnen bemoeilijken.

Pieters begrijpt dat veel slachtoffers het moeilijk hebben met een vervroegde vrijlating van een dader, maar het is juist aan de strafuitvoeringsrechtbank om de belangen van zowel de slachtoffers als die van de dader en de maatschappij in het algemeen tegen mekaar af te wegen.

Het dossier van Michelle Martin is een a-typisch dossier, zegt Pieters, en men moet goed afwegen of men omwille van deze zaak een systeem gaat veranderen. Een systeem dat in duizenden andere gevallen wel goed werkt.