Groen Kaprijke op zoek naar 400 stemmen

Voor het eerst in twintig jaar trekt Groen in Kaprijke alleen naar de kiezer. De partij heeft één doel voor ogen: één vertegenwoordiger in de gemeenteraad krijgen. Daar zijn volgens haar eigen berekeningen ongeveer 400 stemmen voor nodig. Lijsttrekster Martina De Witte weet wat haar te doen staat.

Bij de verkiezingen van 2006 deed Groen niet mee. In de 2 legislaturen ervoor maakte Agalev, de voorloper van Groen, deel uit van de kartellijst Samen. Nu heeft de totaal vernieuwde ploeg van Groen besloten zelfstandig aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober deel te nemen.

Martina De Witte, dochter van de voormalige gemeentesecretaris van Lembeke, trekt de lijst. De lijstduwer is Guido Steenkiste, die nog kabinetschef is geweest van oud-ministers Jef Tavernier en Mieke Vogels.

Groen wil minstens één zetel in de gemeenteraad. Daarvoor zijn omgerekend om en bij de 400 stemmen voor nodig. De belangrijkste programmapunten zijn veiliger fietsen, zorg voor kinderen en betaalbaar wonen.

lees ook