Aantal medische regularisaties fors gedaald

Het aantal regularisaties op basis van medische redenen is het laatste anderhalf jaar sterk gedaald. Waar vroeger nog de helft van de aanvragers een verblijfsvergunning kreeg, is dat aantal nu teruggelopen tot iets meer dan twee procent. De reden voor deze spectaculaire daling is de zogenoemde medische filter.

De dienst Vreemdelingenzaken kreeg in de eerste zes maanden van dit jaar 15.559 aanvragen voor medische regularisatie. Slechts 344 daarvan werden goedgekeurd, dat is slechts 2,2 procent. Ter vergelijking: van de 7.225 aanvragen voor medische regularisatie in 2010 werd er nog 54 procent aanvaard.

De toename van de vragen om medische regularisatie was de laatste jaren zo opvallend dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) vermoedde dat er meer aan de hand was. "Het was opmerkelijk om te zien hoe de medische regularisatie - bij ons toch altijd eerder een uitzondering -plotseling een migratiekanaal op zich was geworden", zegt ze. Vooral uit Nepal, Armenië en Bangladesh kwamen er opeens veel patiënten met een in hun land onbehandelbare ziekte naar ons land.

De Block voerde daarom in februari een medische filter in. Extra aangenomen controleartsen voeren sindsdien zelf een medisch onderzoek uit in plaats van zich op het oordeel van een collega-arts te verlaten. Zo ontdekten ze dat heel wat van de veronderstelde zieken een attest hadden van een onbestaande aandoening of een attest bij zich hadden van geschorste artsen. Van de 1.700 behandelde dossiers, werd 83 procent onmiddellijk afgewezen.

Staatssecreataris De Block hoopt dat de extra controles afradend zullen werken en op termijn zullen leiden tot een daling in het aantal regularisatieaanvragen.