Jean Lambrecks dient een klacht in tegen Martin

Jean Lambrecks, vader van een slachtoffer van Marc Dutroux, gaat een klacht indienen tegen Michelle Martin, de vrouw van Dutroux, en tegen het klooster van de Arme Klaren. Hij vermoedt dat ze geld naar haar familie heeft gesluisd waardoor ze haar slachtoffers niet kan vergoeden. Het klooster is medeplichtig daaraan, zegt Lambrecks.

Lambrecks gaat een klacht indienen bij het parket omdat hij vermoedt dat Martin haar huis, juwelen en aandelen via een constructie aan haar eigen kinderen heeft gegeven. Michelle Martin is veroordeeld voor de opsluiting van 6 meisjes en marteling van 2 van de 6 meisjes. Ze moest, naast een gevangenisstraf van 30 jaar, de slachtoffers ook 179.000 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft ze (nog) niet gedaan.

"Zoals het er nu naar uitziet, heeft Martin verzaakt aan de erfenis van haar moeder, waardoor haar kinderen in haar plaats zijn gekomen", zegt advocaat Joris Vercraeye. "Zo heeft ze ervoor gezorgd dat zij geen goederen of activa verwierf."

"Dat lijkt al gebeurd te zijn in het jaar 2000 of 2001. Toen zat Martin in voorhechtenis voor feiten, waarvan we allemaal weten hoe zwaar ze waren. Ze wist toen al zeker dat ze ooit een schadevergoeding zou moeten betalen. Dus als je handelt met het oogmerk om te ontkomen aan uw latere betalingsverplichtingen, kunnen we daar toch vragen bij stellen."

Lambrecks viseert ook Arme Klaren

Eerder raakte bekend dat er ook goederen van Martin gestockeerd staan in het klooster van de Arme Klaren in Malonne. Dat klooster zal Martin opvangen als ze vervroegd vrijkomt. Lambrecks stuurde twee weken geleden een gerechtsdeurwaarder naar het klooster om dat te laten vaststellen. Maar de goederen hadden bijna geen waarde.

Toch dient Lambrecks ook een klacht in tegen het klooster. Hij heeft het klooster daarover een aangetekend schrijven gestuurd. Lambrecks acht het klooster medeplichtig en dus kunnen de Arme Klaren ook vervolgd worden.