MIVB installeert daklozenloket in station Anneessens

In het Brusselse metrostation Anneessens komt er een onthaalbalie voor daklozen. Die zullen er informatie krijgen over opvangplaatsen, medische verzorging en sociale diensten.

De balie voor daklozen zal worden bemand door medewerkers van de Brusselse daklozenorganisaties. "Het is niet de bedoeling dat de mensen er permanent worden opgevangen maar wel dat ze er worden doorverwezen door de gespecialiseerde vzw's waar wij dan een partnership mee aangaan", zegt An Van Hamme van de MIVB.

Nog volgens Van Hamme zal de balie zeker haar nut bewijzen tijdens de renovatie van het aanpalende premetrostation Beurs waar veel daklozen verblijven. Zij dreigen hun plek daar kwijt te geraken als het station volgende maand wordt gerenoveerd. Maar de balie voor daklozen zal ook daarna blijven bestaan.