"De vragende partij" hekelt "trottoirterroristen"

Er leven veel ideeën over een beter leven in onze gemeenten, zo blijkt. "De vragende partij" stevent af op 9.000 voorstellen. Die voorstellen lokken heel wat discussies uit. Ruim 30.000 mensen hebben al een voorstel gesteund of reageerden erop. Er is een afgetekende winnaar: mobiliteit. We willen veilig stappen en fietsen. Ook opvallend: veiligheid is helemaal geen topic.

Onze redactie analyseert de voorstellen en kan zo een beeld schetsen van de politieke verzuchtingen in elke gemeente, provincie en dus ook in heel Vlaanderen, ook al is dit uiteraard geen enquête.

Eén thema steekt met kop en schouder boven de andere uit. De helft van de voorstellen gaat over mobiliteit. Nog opvallend: ruim een derde van alle voorstellen over mobiliteit krijgt het trefwoord "zwakke weggebruiker". Hij en zij staan centraal in de discussie.

Ook andere trefwoorden over "mobiliteit" scoren heel hoog: verkeersveiligheid, parkeerbeleid en openbaar vervoer wringen zich in de top tien.

Veilig stappen en fietsen

De voorstellen gaan over te weinig fietspaden of de slechte staat ervan, te weinig of te smalle voetpaden met losliggende tegels, gevaarlijke oversteekplaatsen – vooral aan scholen – zonder zebrapad of rode lichten, parkeermogelijkheden vlak bij de woning,...

De lange lijst voorstellen over mobiliteit zit vol concrete situaties met een vraag om het autoverkeer af te remmen in de buurt waar de indiener woont of werkt, de kinderen naar school stuurt of laat spelen. Vooral de onveiligheid op doorgangswegen komt veel aan bod.

"Ik stel voor dat het kruispunt van de Heistraat en Dokter Veeckmanslaan wordt aangepakt. Elke morgen is dit een vreselijke heksenketel waarmee veel schoolgaande kinderen in aanraking komen."

"Weg met het sluipverkeer! Het zou mooi zijn weer spelende kinderen in de Rootjensweg te zien. Met 2 basisscholen en een rusthuis wordt er te snel en te vaak door de straat gereden. Eenrichtingsstraat nu!"

Veilig versus snel

De cijfers van "De vragende partij" illustreren het conflict tussen veilige woonbuurten versus snelle autoritten naar werk, grote winkelcentra of andere pendeltochten. Deze discussies, zo bleek al uit onze politieke portretten van de gemeenten, plaatsen lokale politici voor moeilijke keuzen. Wat ze ook kiezen: er is altijd wel iemand die protesteert.

Wie krijgt voorrang? De plaatselijke bewoners die veilig willen stappen in hun buurt of pendelaars en winkeliers die protesteren tegen parkeerverboden, autovrije straten en andere maatregelen om het autoverkeer aan banden te leggen?

"Ik stel voor dat... de snelheid van 70 naar 90 wordt opgetrokken op de Kempische Steenweg Hasselt-Zonhoven."

"Ik stel voor dat er eindelijk gestopt wordt met het pesten van de automobilisten in Dendermonde. Mobiliteit is niet gelijk aan stilstaan in de file!"

Werkende pendelaars komen in conflict met buurtbewoners.

"Ik stel voor dat werknemers hun wagen mogen plaatsen waar ze zelf willen, ze hebben al genoeg moeten betalen, geef hen dan ook de kans om kort bij het werk te kunnen parkeren."

Winkeliers willen parkeerplaatsen reserveren voor klanten, buurtbewoners hun wagen lang laten staan.

"Ik stel voor dat bewoners opnieuw gratis mogen parkeren in winkelstraten. Nu worden meer auto’s naar het centrum gelokt om zogezegd de handelaren te ondersteunen; bewoners zijn toch de beste klanten?"

"Trottoirterroristen"

Ook tussen de verschillende zwakke weggebruikers zijn er wrijvingen.

"Ik stel voor dat de voetpaden (stoepen) een verplichte minimumbreedte krijgen, zodat de voetgangers door het toenemend aantal gesubsidieerde fietspaden niet meer in ganzenpas dienen te lopen!"

"Ik stel voor dat de veiligheid van de voetganger beter beveiligd wordt, de fietsers rijden massaal over de voetpaden, zij horen thuis op de openbare weg bij het andere verkeer en zich daar te gedragen."

"Ik stel voor dat voetgangers hun plaats op het trottoir herwinnen en fietsers veilige en afzonderlijke fietspaden krijgen. 't Stad kan zonder trottoirterroristen ;-)"

Opvallende afwezigen

Deze tussenstand van alle verzuchtingen van de deelnemers aan "De vragende partij" legt een ander opmerkelijk cijfer bloot. Veiligheid – een thema dat veel aandacht krijgt in de verkiezingsfolders van partijen – deemstert weg.

Er zijn bijna 15 keer minder voorstellen over veiligheid dan over mobiliteit. Ook de trefwoorden "overlast", "inbraken", "drugs", "politie", … leren ons weinig.

Een vergelijking met "bestuur", de nummer vijf in de top, illustreert ook het lage cijfer voor veiligheid. Er zijn vijf keer meer voorstellen over cumulverboden voor politici, democratie in de gemeenteraad, openingsuren, … dan over veiligheid.

Nog andere thema’s die in de politieke teksten en toespraken van kandidaten veel aandacht krijgen zakken diep onder de top tien. "Migranten", "financiën" - gemeentebelastingen! -, komen weinig in beeld. Hetzelfde voor "onderwijs" of "kinderopvang".

Niet veralgemenen

Deze cijfers moeten uiteraard met de nodige omzichtigheid bekeken worden. "De vragende partij" is geen enquête, kan dat ook niet zijn. Dit internetforum is dus niet representatief voor heel Vlaanderen. Bovendien zijn de verkiezingen nog ver weg en moet de campagne nog starten.

Toch kunnen we een lijn zien. Mobiliteit scoort afgetekend hoog en leidt tot vele politieke discussies op "De vragende partij" en in vrijwel alle gemeenten. Veiligheid en gemeentebelastingen krijgen opvallend weinig aandacht.

Erik Wijnen

lees ook