Graven in Bruulpark? "Ja, maar alleen in zandbak"

Groen Leuven heeft vandaag actiegevoerd tegen de mogelijke bouw van een ondergrondse parking op de locatie van het Bruulpark. De partij vreest dat de binnenstad met een extra parking nog meer auto's zal aantrekken.

Op dit moment is er een studie in opmaak over een mogelijke ondergrondse parking onder het Bruulpark. Voor Groen Leuven een rampscenario, want de partij vreest dat de binnenstad met "nog eens een extra parking" nog meer auto's zal aantrekken.

En dat strookt niet echt met de plannen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken, stellen de groenen. "Uit de nulmeting weten we dat 25 procent van de CO2-uitstoot afkomstig is van de sector mobiliteit. Dat wil zeggen dat we de volgende jaren actief werk zullen moeten maken van een vermindering van die emissies, en dat kan enkel als we alle mogelijkheden gebruiken om het aantal autoverplaatsingen naar beneden te krijgen", zegt Groen-lijsttrekker Fatiha Dahmani.

Groen wil een grondige bijsturing van de mobiliteitsvisie voor Leuven, nodig als men de ambitie om klimaatneutraal te worden, wil halen. "Tot nu heeft Leuven altijd geweigerd uitdrukkelijke ecologische doelstellingen zoals een vermindering van de CO2-uitstoot op te nemen in de eigen beleidsplannen voor de mobiliteit. Nu moet dat wel gebeuren", vindt Toon Toelen, tweede op de lijst.

Groen is er bovendien niet van overtuigd dat er nood is aan een extra parking op deze locatie. "Niet geloofwaardig", zegt Toelen. "Er komt een grote parking op het Engels Plein, er komt normaal een parking op de ziekenhuissite, en onlangs maakte schepen Robbeets bekend dat er een rotatieparking komt op Sint-Maartensdal. Dat zal als capaciteit ruim moeten volstaan."

"Als er studies gemaakt worden, zou het veel zinvoller zijn om een grondige studie te maken naar mogelijke scenario’s voor duurzame ontsluiting van de binnenstad door het openbaar vervoer (met wat ons betreft ook een onderzoek van de tramoptie) en voor een forse verbetering van de mogelijkheden voor fietsverkeer", voegt Toelen er aan toe.

Groen voerde vandaag actie in het Bruulpark om haar wensen kracht bij te zetten. "Het enige gegraaf dat we hier willen, is in een zandbak", klonk het.

lees ook