"Beroep tegen vrijlating Martin is ongegrond"

Het beroep van de burgerlijke partijen tegen de beslissing van de strafuitvoerings-rechtbank om Michelle Martin vervroegd vrij te laten, is "onontvankelijk of ongegrond". Dat schrijft de advocaat-generaal van het Hof van Cassatie in zijn advies.

Volgens de advocaat-generaal hebben de burgerlijke partijen niet het recht om beroep aan te tekenen volgens de wet op de strafuitvoeringsrechtbanken. Dat schrijft Le Soir op zijn website.

Ook een aantal punten over de voorwaarden voor de invrijheidstelling die door de burgerlijke partijen betwist werden, worden door de advocaat-generaal verworpen.

Cassatie moet zich op 28 augustus uitspreken over het beroep. Het Hof moet het advies van de advocaat-generaal niet volgen.

Straatsburg

De advocaat van Jean-Denis Lejeune en Laetitia Delhez, die het beroep bij Cassatie aangetekend had, overweegt om naar het Europees Hof voor voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te stappen als Cassatie het beroep verwerpt.

Daar zal hij pleiten dat zijn klanten geen eerlijk proces kregen, aangezien de Belgische wet hen niet toelaat aan alle debatten voor de strafuitvoeringsrechtbank deel te nemen.

Paul Marchal, de vader van het vermoorde meisje An, zegt dat hij nog bekijkt of hij eventueel naar Straatsburg zal stappen. Marchal had geen cassatieberoep aangetekend omdat zijn advocaat gezegd had dat het niet ontvankelijk zou verklaard worden en het veel geld zou gekost hebben.