"Dure diesel betekent driedubbele belasting"

Automobilisten- vereniging Touring is er niet over te spreken dat de federale regering niets wil doen aan de hoge dieselprijzen. Het kabinet van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) heeft laten weten dat er geen maatregelen komen om de hoge dieselprijs te drukken.

In december vorig jaar is het zogenoemde omgekeerde cliquetsysteem afgelopen. Dat bepaalde dat de accijnzen automatisch daalden van zodra de dieselprijs boven de 1,50 euro per liter ging, en die van de benzine boven de 1,70. Daardoor werd de prijsstijging voor de consument wat beperkt. Financiën laat nu weten dat de maatregel niet wordt verlengd.

Bij Touring valt die aankondiging erg slecht. "Het is ontoelaatbaar dat de overheid door de dure brandstof zo veel meer btw-ontvangsten opstrijkt, zonder tegemoetkoming aan de consument", zegt woordvoerder Danny Smagghe.

"De helft van wat de mensen betalen aan de pomp gaat op aan accijnzen en btw", luidt het. "We betalen een driedubbele belasting: een btw op de basisprijs, de accijnzen zelf en dan nog eens btw op die accijnzen. Deze accijnzen stegen in een jaar tijd met 27 procent, van 0,36 naar 0,46 euro. Dus ook de btw daarop geeft meer inkomsten voor de staat."

Touring wil dat het omgekeerde cliquetsysteem weer wordt ingevoerd en dat de btw op accijnzen wordt verlaagd. Bovendien wil de belangenvereniging  dat de brandstofprijzen gedeeltelijk in de gezondheidsindex worden opgenomen. "Wanneer vervoer 13 à 14 procent van het gezinsbudget opslokt, is het logisch dat deze uitgaven meetellen in de index", vindt Touring.