"iPad uitstellen? Meer kwaad dan goed"

Alle leerlingen van het Sint-Pieterscollege en de Sint-Jozefhandels- school uit Blankenberge moeten op 1 september een iPad bij zich hebben als ze naar school gaan. De scholen gaan dus door met hun project, ondanks protest van sommige ouders.

In maart pakten het Sint-Pieterscollege en de Sint-Jozefhandelsschool uit met het nieuws dat alle leerlingen vanaf het schooljaar 2012-2013 een iPad moesten aankopen. De tabletcomputer van Apple was een noodzaak om de lessen te kunnen volgen en hun huiswerk te kunnen maken.

Niet iedereen was even enthousiast. Een groep ouders diende een klacht in omdat de kostprijs en het overleg errond onduidelijk was. De Commissie van Zorgvuldig Onderwijs van de Vlaamse overheid gaf de ouders gelijk, maar de school in Blankenberge ging daartegen in beroep. De leerlingen zullen het nieuwe schooljaar hoe dan ook toch starten met de iPads.

"We hebben overwogen om het project een tijd uit te stellen", zegt Nicole Vancoillie, voorzitster van het schoolbestuur, in "De ochtend" op Radio 1. "Maar met uitstel gaan we meer kwaad dan goed doen. Slechts een 10-tal van de 700 betrokken ouders hadden protest aangetekend, de andere ouders hadden al kosten gemaakt om met het project te starten. We hebben er ook meer dan een jaar voorbereiding ingestoken en we hadden eerder al een proefproject. Je moet het een tegen het ander afwegen."

Vancoillie betreurt dat ze het schooljaar op deze manier moet starten, maar wil alles voor de leerlingen zo sereen mogelijk laten verlopen. "Wij weten dat er een sanctie boven ons hoofd hangt als we er op 3 september toch mee starten, tenzij we beroep aantekenden. We wachten de uitkomst van dat beroep af. De klachten gaan nooit over de inhoud of de pedagogische waarde, maar wel over de voorbereiding en het overleg. We denken dat de Commissie enkele zaken een beetje verkeerd heeft ingeschat."

"Wij vinden dat we met iPads veel kunnen doen voor differentiatie. Leerlingen die heel goed en heel sterk zijn, kunnen wij op deze manier meer uitdagen. Andere leerlingen die wat zwakker zijn, kunnen we via gedifferentieerde taken makkelijker bijwerken."

De school benadrukt dat ze geen leerlingen in de kou wil laten staan. Er is een sociale kas, ouders die het moeilijk hebben, mogen niet aan de kant worden geschoven. De directrice wees ook op het feit dat schoolboeken ook veel geld kosten, en dat een deel van de boeken nu vervangen wordt door de iPad, vooral werkboeken.