Crisis weegt op de Amerikaanse middenklasse

Zowat zes op de tien gezinnen uit de Amerikaanse middenklasse schroeven hun uitgaven terug. Tegelijk krimpt die middenklasse, al blijft ze de basis van de Amerikaanse maatschappij.

Uit een studie van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Research Center blijkt dat 62% van de Amerikaanse middenklassers het nodig vindt om de uitgaven te beperken. Velen zijn ook pessimistisch over de toekomst. Slechts 43% van hen denkt dat hun kinderen het beter zullen hebben dan zijzelf tegenover 51% in 2008.

Vooral de gestegen kosten voor gezondheidszorg en het onderwijs voor de kinderen wegen op de middenklasse. Die heeft ook vermogen verloren door de daling van de woningprijzen en de beurzen sinds de financiële crisis van 2007.

Vooral het Congres, het Amerikaanse parlement, en de financële instellingen krijgen de schuld voor die achteruitgang. Opvallend is wel dat 52% van de Amerikanen denkt dat de plannen van president Barack Obama hen de volgende vier jaar zullen vooruithelpen. Zijn Republikeinse uitdager Mitt Romney krijgt slechts van 42% van die groep het vertrouwen.

Intussen is het percentage van Amerikanen in de middenklasse gedaald van 54% in 2001 tot 51% vorig jaar. Die klasse wordt gedefinieerd met een inkomen tussen de 39.000 dollar tot 118.000 dollar. Tegenover die daling van de middenklasse staat een stijging van het percentage arme Amerikanen, maar opvallend ook van het percentage aan rijkere VS-burgers.