Magnette en spoorbonden blijven bij standpunt

Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette (PS) en de vakbonden bij het spoor blijven het oneens over de toekomstige structuur van de spoorwegen. Een ontmoeting tussen beide partijen heeft niets opgeleverd.

Magnette wil de huidige drieledige structuur herleiden tot twee eenheden: een vervoersmaatschappij NMBS en een infrastructuurbeheerder Infrabel. De huidige NMBS Holding zou daarbij wegvallen.

De vakbonden willen de structuur nog meer vereenvoudigen en pleiten voor één geïntegreerd bedrijf. Alleen de zogenoemde "essentiële taken", zoals het toekennen van rijpaden aan de verschillende ondernemingen die op de sporen rijden, zouden in een aparte entiteit terechtkomen.

Bij de ontmoeting tussen Magnette en de bonden vanmorgen zijn beide partijen niet nader tot elkaar gekomen. "Er is niet speciaals gebeurd", aldus Luc Piens van ACV-Transcom. "De twee partijen hebben nogmaals alle standpunten vertaald. En we hebben gezocht naar een vergaderingsagenda." Eenzelfde geluid bij Jos Digneffe van ACOD Spoor. "De pijnpunten werden herhaald en het ging over het vastleggen van de agenda. Tot nu toe blijft iedereen bij zijn standpunt."

De vakbonden zijn vooral bezorgd over het statuut van het personeel. Zij pleiten ervoor dat iedere spoorman onder hetzelfde statuut kan werken. Magnette zegt dat hij daar ook voor gewonnen is, maar dat dat niet noodzakelijk in een eenheidsstructuur moet.

"Ik begrijp dat het absoluut noodzakelijk is om een coherentie tussen die twee maatschappijen te creëren en ze te integreren in een coherent spoorbeleid ", zegt Magnette. "Ik ben bereid om alle mechanismen die die integratie kunnen versterken, te bestuderen en ik zal daarover met de vakbonden praten".