"De vragende partij": Vriendelijk, eerlijk en bescheiden

Voorstellen over "Bestuur" scoren verrassend hoog in "De vragende partij". Blijkbaar is er bekommernis over het democratisch gehalte van de gemeente. Genoeg om het thema "Bestuur" naar de derde plaats te laten oprukken en originele voorstellen te lanceren.

Kwaliteit van bestuur gaat op de eerste plaats over dagdagelijkse contacten met de gemeente. Vele voorstellen willen dus langere openingsuren van de burgerlijke stand, containerparken, politiediensten, ….

De gemeentediensten moeten zich vooral aanpassen aan de werkende burgers.

“Ik stel voor dat de gemeentelijke diensten op betere uren toegankelijk zijn, en zeker ook op zaterdag. Sommigen zijn verplicht verlof te nemen om simpele zaken zoals een nieuwe pas, te regelen.” (Zele)

"Ik stel voor dat je ook op zaterdag een uitvaartdienst kunt organiseren in het crematorium op de Merksplasse steenweg.” (Merksplas)

Soms kunnen kleine ingrepen ergernissen voorkomen.

“Ik stel voor dat het gemeentehuis Bancontact/Mister Cash voorziet, zodat men niet altijd geld hoeft mee te brengen. Is toch veel veiliger en klantvriendelijker?” (Zele)

Vriendelijk

Sommige gemeenten krijgen de hint om wat vriendelijker door het leven te gaan. Dit voorstel scoort hoog in Gingelom:

“Ik stel voor dat er een initiatief komt om nieuwkomers te verwelkomen in de gemeente. Wanneer we ons gingen inschrijven in het gemeentehuis, kregen we zelfs daar geen `welkom`. Jammer! “

Maar hoe vriendelijk moet een burgemeester of schepen zijn? Blijkbaar stelt de kiezer hoge eisen en wil hij of zij de bestuurders onder vier ogen kunnen praten.

“Ik stel voor dat de schepenen meer op het gemeentehuis zijn. Sommigen zijn alleen telefonisch bereikbaar. Dat kan toch niet.” (Zele)
 

Jong van geest

De bereikbaarheid van verkozenen is belangrijk. Letterlijk, zoals in de voorstellen hierboven, maar ook figuurlijk. Ze moeten zich kunnen inleven in de leefwereld van bewoners.

“Het gemeentebestuur moet verjongen. De mensen in het schepencollege hebben, door hun hoge leeftijd, geen voeling meer met de leefwereld van de vele jeugdverenigingen die Anzegem levendig houden.” (Anzegem)

"Ik stel voor dat er een maximumleeftijd komt voor Zaventemse burgemeesters.”

Dat contact met beleidsverantwoordelijken is belangrijk omdat de bewoners verwachten dat ze hun mening mogen ventileren en dat daar rekening mee gehouden wordt. Voorstellen over inspraak zijn populair.

“Ik stel voor dat het volgende bestuur een open bestuur wordt, met een luisterend oor voor de wensen van de bevolking, zodat er een einde komt aan het eigenzinning bestuur dat we al jaren kennen. (Borsbeek)

“Ik stel blijvend overleg voor met burgers door jaarlijks openbare overleg-bijeenkomsten te organiseren in de verschillende wijken en/of deelgemeenten, mogelijkheid publieke vragen in gemeenteraad, ...” (Waregem)

“Ik stel voor dat het concept van de jeugdraad in Wommelgem veranderd wordt om zo meer jongeren inspraak te geven.” (Wijnegem)

“Ik stel voor dat U werk maakt van een doorgedreven fusie met een van de omliggende gemeenten. Op die manier kan er eindelijk werk gemaakt worden van een efficiënt, transparant en democratisch bestuur.” (Horebeke)

Propere politiek

De efficiëntie van het bestuur is een rode draad in de voorstellen. Burgemeesters en schepenen moeten voluit voor hun job gaan en de keuze van de bevolking respecteren.

“Ik stel voor dat u als gemeentebestuur uw tijd ook effectief steekt in het besturen van de gemeente en niet uw tijd verdeelt over andere mandaten hoe lucratief deze ook mogen zijn.(…).” (Putte)

“Ik stel voor dat het verboden wordt voor Zaventemse burgemeesters om tegelijkertijd te zetelen in allerlei bestuursraden, die nog van dicht nog van ver ook maar iets te maken hebben met gemeentezaken.”

“Ik stel voor dat de kandida(a)t(e) met de meeste voorkeurstemmen ditmaal daadwerkelijk burgemeester wordt.” (De Haan)

Het gebrek aan vertrouwen in de lokale politiek komt in meer voorstellen naar boven. De ontgoocheling wordt soms scherp geformuleerd.

“Ik stel voor dat de politici in de absolute meerderheid eens gaan werken aan echte bestuurlijke vernieuwing: dus stoppen met vriendjespolitiek, politieke benoemingen van gemeentepersoneel, eigen gewin.” (Merksplas)

“Maak voor eens en voor altijd komaf met lokale politici die hun macht en politieke kennissenkring misbruiken uit eigenbelang om 'simpele' burgers te belemmeren en te benadelen. Iedereen is gelijk !!!!” (Maasmechelen)

Bescheidenheid siert

Sommigen lijken niet ontgoocheld, maar beschaamd over het politieke reilen en zeilen in hun gemeente.

“Ik stel voor dat de gemeentepolitiekers in Wielsbeke eens het kleuterniveau overstijgen. Met welke verhalen zij de laatste tijd de media halen is echt van een heel laag niveau.”

“Ik stel voor dat het gemeenteblad voortaan niet meer uitpuilt van foto's van de burgemeester.” (Merksplas)

‘De Vragende Partij’ lanceert dus een aantal adviezen. Wie politieke ambities heeft moet vriendelijk, eerlijk en bescheiden zijn.

Erik Wijnen
 

lees ook