"Fiscus machtiger dan onderzoeksrechter"

De Privacycommissie maakt brandhout van de nieuwe wet op de belastingen die sinds gisteren van kracht is. Die zou de fiscus buitensporige bevoegdheden geven waardoor de privacy van iedereen in het gedrang komt.

De nieuwe wet is gisteren verschenen in het Belgisch Staatsblad en wordt vanaf nieuwjaar van kracht. De Privacycommissie zegt dat die voor de vakantie nog snel door het parlement geloodst is en is daar op zich al niet tevreden mee.

Bovendien had de commissie begin dit jaar al bezwaren geuit over de teksten. Die bezwaren zouden niet weerhouden zijn en in feite is de wetttekst nu nog slechter, aldus de commissie.

Concreet zegt Willem Debeuckelaere, de voorzitter van de Privacycommissie,  dat "de fiscus nog meer bevoegdheden krijgt dan een onderzoeksrechter", zonder dat de belastingplichtigen zich kunnen verdedigen.

Tot nu toe mocht de fiscus over iedereen dossiers aanleggen, maar hadden de betrokken inzagerecht. Voortaan zou dat in de eerste fase niet meer zo zijn en wordt dat inzagerecht dus afgeschaft, tenminste zo lang de controle of het onderzoek lopen. Die bepaling is veel te warrig en in de praktijk wordt het inzagerecht gewoon afgeschaft, vreest de commissie, en kunnen burgers zich dus niet meer verweren of de feiten in het dossier controleren.

Hoe dan ook wordt een basisrecht van alle burgers geschonden, dat van het recht op alle databanken in te kijken waarin u vermeld wordt.

De Privacycommissie vraagt nu dat minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) rekening houdt met de bezwaren als hij instructies geeft aan de belastingdiensten over hoe ze de wet moeten toepassen. Toch wil de commissie dat er ook aan de wet zelf nog wordt gesleuteld.

De Privacycommissie waakt

De Privacycommissie  of Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals die officieel heet, is een federale instelling.

Ze werd precies 20 jaar geleden opgericht door de goedkeuring van de wet op de privacy. De commissie moet de naleving van die wet controleren, meer bepaald bij de verwerking van persoonsgegevens in databanken en voorstellen terzake formuleren.