"Kritiek belangrijk genoeg om eventueel bij te sturen"

Kamerlid Gwendolyn Rutten (Open VLD) dringt aan op een hoorzitting met de voorzitter van de Privacycommissie Willem Debeuckelaere, in de bevoegde Kamercommissie. Debeuckelaere leverde zware kritiek op de nieuwe bevoegdheden van de fiscus, "die nu nog meer macht krijgt dan een onderzoeksrechter". Oppositiepartij N-VA die tijdens de bespreking van de wet in het parlement twee amendementen indiende, wil die nu opnieuw voorleggen.

Tot nu toe mocht de fiscus over iedereen dossiers aanleggen, maar hadden de betrokken inzagerecht. In de nieuwe wet, die volgens Debeuckelaere voor de vakantie snel door het parlement is geloodst, zou dat in de eerste fase niet meer zo zijn en wordt dat inzagerecht dus afgeschaft, tenminste zo lang de controle of het onderzoek lopen.

Die bepaling is veel te warrig en in de praktijk wordt het inzagerecht gewoon afgeschaft, vreest de commissie, en kunnen burgers zich dus niet meer verweren of de feiten in het dossier controleren. "De nieuwe wet verhindert u om uw belastingdossier in te kijken, zolang u het voorwerp uitmaakt van 'een controle', 'een onderzoek' of 'daarmee verband houdende werkzaamheden'. Dat is zo ruim dat uw belastingdossier eindeloos geheim kan blijven", aldus de voorzitter van de Privacycommissie.

"Ik vind dat wat hij zegt, belangrijk genoeg is om te bespreken, om te horen wat het probleem is en hoe het eventueel kan worden bijgestuurd", reageert Rutten op de kritiek. Ze vraagt dan ook een hoorzitting met Debeuckelaere in de Kamercommissie.

Volgens het Kamerlid heeft de minister van Financiën, Steven Vanackere (CD&V), aangegeven dat de precieze omschrijving van wanneer het inzagerecht wordt ingeperkt, nog zou worden geregeld bij de uitvoering, en dat de Privacycommissie daarbij een rol zou krijgen. Rutten wil nu weten of een en ander kan worden geregeld bij de uitvoering, of dat er nieuw wetgevend werk nodig is.

Ze benadrukt wel dat een betere strijd tegen de fiscale fraude een legitieme strijd is, maar benadrukt tegelijkertijd dat men bij Financiën eindelijk ook het belang gaat inzien van rechtszekerheid voor de belastingplichtigen.

N-VA wil weggestemde amendementen opnieuw indienen

Oppositiepartij N-VA diende tijdens de bespreking van de wet in het parlement twee amendenten in die aan de bezwaren van de privacycommissie tegemoetkwamen, maar die overleefden de stemming niet. De meerderheid stemde immers tegen.

N-VA-Kamerlid Peter Dedecker, een van de indieners van de amendementen, liet vandaag weten dat zijn partij een nieuwe demarche plant. "De filosofie van de wet hebben we altijd gesteund: fraudebestrijding dient een prioriteit te zijn. Door fraude te plegen steelt men immers van iemand anders", luidt het.

"Maar dat iemand niet meer aan zijn gegevens kan, is voor ons een probleem. Voor ons moet een onderzoek beginnen met een vraag aan de burger. Daardoor kan een burger zijn gegevens vrij snel corrigeren, wat ook de ambtelijke controles efficiënter maakt", luidt het. Het tweede N-VA-amendement beperkt de ontzegging van de toegang tot de eigen gegevens tot een jaar. "In een goedwerkende rechtsstaat is het logisch dat men rechtmatige controles snel en efficiënt afhandelt", aldus nog Dedecker.