"Nederlaag wordt als overwinning verkocht"

Op de IJzerwake in Steenstrate, bij Ieper, is het akkoord over de staatshervorming zwaar onder vuur genomen. De radicaal-Vlaamse afsplitsing van de IJzerbedevaart trekt dit jaar zo'n 4.600 mensen, bijna een vijfvoud van de traditionele IJzerbedevaart.

De IJzerwake werd opgericht als een reactie op de IJzerbedevaart, die volgens de initiatiefnemers niet radicaal genoeg meer was. Op de politiek geladen herdenking van de gesneuvelde frontsoldaten (aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck, onderste foto) was dit jaar het akkoord over de staatshervorming over de hekel gehaald.

"Vlaanderen heeft zich door de Franstaligen laten rollen", sprak voorzitter Wim De Wit tijdens zijn toespraak. "Iedereen beseft dat de zogenaamde propere splitsing in feite neerkomt op een vuile uitbreiding van Brussel. We hebben een veel te grote prijs betaald. We hebben een nederlaag geleden die door Belgische waterdragers als Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor staatsmisvorming, als een overwinning wordt verkocht. Daarom met volle overtuiging: omver en erover!"

Ook de aanwezigen waren ervan overtuigd dat België omver moet en Vlaanderen erover wordt getild. "Er zijn zoveel etterende wonden, en daar kan alleen een einde aan komen als Vlaanderen een republiek is", zegt een van de aanwezigen. "Dat wordt hier ook zo verwoord, en daarom ben ik hier." Een Belgische vlag als voetenmat laat ook aan duidelijkheid niets te wensen over (kleine foto).

"Stop dit steriele oorlogje spelen"

De Wit (foto) riep de Vlaamse beweging zich om te vormen tot een echte onafhankelijkheidsbeweging conform "de Vlaamse grondstroom".

Om die grondstroom ten volle te respecteren moeten de V-partijen - Vlaams Belang, N-VA en LDD -, die beweren de Vlaamse onafhankelijkheid als voornaamste programmapunt te hebben, de handen in elkaar slaan en stoppen met de onderlinge hetze, vindt hij. "Stop dit steriele oorlogje spelen, terwijl België in oorlog is met Vlaanderen", klonk het.

De gastspreker, oud-Open VLD-burgemeester van Lennik Willy De Waele, maakte brandhout van de splitsing van BHV en de hervorming van het gerechtelijk arrondissement. "Niet de grondwet maar de kieswetgeving diende aangepast te worden aan de territoriale indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden", vond hij. De Vlamingen worden volgens hem in de federale staat grondwettelijk gegijzeld en het land wordt voorlopig nog enkel bijeen gehouden door een permanente chantage.
 

Beide herdenkingen vallen voor het eerst samen

Met zo'n 4.600 aanwezigen trok de IJzerwake bijna 5 keer zoveel belangstellenden als de IJzerbedevaart, maar het waren er wel zo'n 400 minder dan vorig jaar. Volgens de organisatoren ligt dat aan het slechte weer, maar ook bij het feit dat een aantal mensen wellicht uit nostalgie naar de even verderop gelegen IJzertoren gegaan zijn voor de laatste editie van de IJzerbedevaart.

Het is de eerste maal dat IJzerwake en -bedevaart op hetzelfde moment plaatsvinden. De voorgaande jaren vond de IJzerwake het weekend voor de IJzerbedevaart plaats. De IJzerwake zal de volgende jaren, in tegenstelling tot de IJzerbedevaart, wel eind augustus blijven plaatsvinden.