CDH: "De huidige visie is uiterst dom"

CDH-voorzitter Benoît Lutgen pleit ervoor om de subsidieverschillen tussen het vrij onderwijs en het officieel gesubsidieerde onderwijs terug te dringen. In de Franse Gemeenschap moeten de komende jaren een groot aantal scholen worden bijgebouwd, om aan de onderwijsvraag te voldoen.

Als gevolg van de bevolkingsgroei in ons land zal de Franse Gemeenschap geconfronteerd worden met een scholentekort, als er niet snel scholen worden bijgebouwd. Om het hoofd te bieden aan dat tekort vraagt Benôit Lutgen (foto) voor een gelijke financiering van de onderwijsinfrastructuren van het vrije onderwijs en het officieel gesubsideerde onderwijs.

De partijvoorzitter bracht tijdens de familiedag van het CDH de Sint-Bonifatiusakkoorden over de werkingskosten in het onderwijs van 2001 in herinnering. Toen werd beslist dat vrije scholen een subsidie per leerling moeten krijgen, gelijk aan 75% van de toegekende subsidie aan het onderwijs in het officiële net. Aan het einde van de jaren negentig was dat 40 procent; vandaag in is dat aandeel gestegen tot 62 procent. Het CDH vraagt die inhaalbeweging voort te zetten.

 

Volgens Lutgen remt deze visie het schoolnet af op het moment dat de onderwijsvraag stijgt. "Men vraagt van de school dat ze de Mount Everest beklimt. Sommigen willen dat dit op één been gebeurt. Dat is uiterst dom. Het cdH zal de eerste zijn om in cordée te klimmen, voor een rechtvaardig en efficiënt onderwijs", sprak cdH-voorzitter Lutgen op de familiedag in Han-sur-Lesse. 

lees ook