Kan CD&V op hetzelfde elan verder in Vilvoorde?

Kunnen Vlaams Belang en de Vilvocraten roet strooien in een verlenging van het huidige bestuur waarin CD&V de broek draagt? Willen coalitiepartijen CD&V, N-VA en Open VLD opnieuw een plaatsje voorzien voor coalitiepartner SP.A-Groen? En welke rol kan het kartel FDF-PS met lijsttrekker Eugène Messemaekers nog spelen? Deze vragen staan in Vilvoorde centraal op 14 oktober.

De Vilvoordse politiek kleurt al meer dan dertig jaar oranje. De christendemocraten zijn in de kanaalstad al geruime tijd de grootste partij, en ook na de verkiezingen in 2006 werd CD&V samen met kartelpartner N-VA de grootste partij. CD&V haalde toen samen met de N-VA negen zetels binnen en leverde als grootste coalitiepartij de burgemeester. Of CD&V en burgemeester Marc Van Asch (foto) dit succes zullen kunnen herhalen en CD&V haar traditie als grootste partij zal kunnen voortzetten, valt te betwijfelen.

Niet alleen moet de partij het dit jaar alleen doen doordat kartelpartner N-VA zich voor het eerst alleen kandidaat stelt, ook zag de partij enkele grote stemmenkanonnen verdwijnen. Zowel Jean-Luc Dehaene als Anneliese Simoens stellen zich immers geen kandidaat meer voor de Vilvoordse CD&V. En dan is er nog de imagoschade die burgemeester Van Asch geleden heeft nadat hij als voorzitter van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor de Huisvesting (IVMH) begin dit jaar beschuldigd werd van belangenvermenging.

CD&V en Open VLD vol vertrouwen

Zelf maakt CD&V zich weinig zorgen. “Wij zijn misschien enkele stemmenkanonnen kwijt, maar we hebben nog steeds een lijst met 35 zeer goede kandidaten die inhoudelijk zeer sterk zijn en die de verschillende deelgemeenten vertegenwoordigen”, benadrukt Van Asch. “Bovendien was het onze eigen strategische keuze om niet langer een kartel te vormen met de N-VA. Op die manier konden we immers meer eigen kandidaten op de lijst zetten. Het is wel onze bedoeling om opnieuw met de N-VA te besturen.” Dat bevestigt ook Jan Anciaux, lijsttrekker voor de N-VA. “De lokale afdeling van de N-VA in Vilvoorde kreeg van het nationale bestuur de dwingende vraag om op eigen kracht op te komen, maar CD&V blijft onze bevoorkeurde bestuurspartner”, zegt Anciaux. “Dat wil echter niet zeggen dat er al een voorakkoord bestaat tussen onze beide partijen.”

Ook maakt burgemeester Van Asch zich geen zorgen over het tumult rond de Inter-Vilvoordse. “De aandacht die daaraan besteed wordt door andere partijen is louter verkiezingspropaganda. Ik denk niet dat deze affaire een invloed zal hebben op het stemgedrag”, zegt hij. “Ik wil mij niet wagen aan een prognostiek, maar wij hebben de afgelopen legislatuur een goed bestuur gevoerd en dus heb ik vertrouwen in de keuze van de kiezer.”

Jan Anciaux is minder zelfverzekerd over de keuze van de kiezer. “Vilvoorde is een moeilijke stad om te besturen, dus ik ben erg realistisch in mijn verwachtingen”, geeft hij toe. “Als de N-VA in Vilvoorde drie of vier zetels haalt, is dat al heel goed. Natuurlijk zal de nationale tendens wel een beetje meespelen bij mensen die minder voeling hebben met de lokale politiek in Vilvoorde en bij nieuwe inwoners die nog onbekend zijn met de lokale politiek, maar we moeten toch met beide voeten op de grond blijven.”

Coalitiepartner Open VLD trekt met meer vertrouwen naar de kiezer. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we een zeer sterke ploeg vormen waarin de bestaande beleidservaring aan bod komt, maar waar er ook ruimte is voor nieuwe krachten”, schrijft Jo De Ro op de website van Open VLD Vilvoorde. “Bovendien moet Open VLD zeker niet blozen en hebben onze schepenen de afgelopen legislatuur goed werk geleverd.” Open VLD gelooft dan ook in haar kansen voor de toekomst. “We weten allemaal dat het niet makkelijk zal zijn, maar met een positieve aanpak en frisse ideeën voor de toekomst van onze stad willen we nog voor vuurwerk zorgen de komende weken, maanden en jaren.”

Te rooskleurig?

Vlaams Belang, dat in 2006 acht zetels wist te bemachtigen en de tweede grootste partij van Vilvoorde werd, denkt echter dat CD&V en Open VLD de toekomst te rooskleurig zien en gelooft meer dan ooit in zijn eigen kansen. “Zowel CD&V als Open VLD zijn heel wat stemmenkanonnen verloren”, zegt lijsttrekker Filip De Man. “Dat zal onvermijdelijk gevolgen hebben op de verkiezingsuitslag.” Bovendien mag Van Asch volgens De Man de gevolgen van de affaire rond de Inter-Vilvoordse niet onderschatten. “Dat schandaal is uitvoerig in de nationale pers geweest en zal afstralen op de resultaten van CD&V”, benadrukt hij.

Ook vreest Vlaams Belang de N-VA niet. “Ik denk niet dat de N-VA het in Vilvoorde erg goed zal doen”, meent De Man. “De partijleden zijn daarvoor niet sterk genoeg. Zo maakte lijsttrekker Jan Anciaux nog niet lang geleden de overstap van Spirit naar de N-VA. Zo iemand is weinig geloofwaardig.”

Eén tegen allen?

Of de huidige coalitiepartijen CD&V, N-VA, Open VLD en SP.A-Groen opnieuw zullen kunnen besturen, hangt echter niet alleen van Vlaams Belang af. De Vilvoordse partijen moeten het immers opnemen tegen een nieuwkomer op het Vilvoordse politieke toneel: de Vilvocraten. Deze beweging ontstond volgens lijsttrekker Alain Van Hende als reactie op het toenemende ongenoegen van de Vilvoordenaars over het gevoerde beleid in hun stad. “Wij zijn Vilvoordenaars met allerlei politieke achtergronden. Wat ons bindt, is de ontevredenheid over het huidige beleid”, zegt hij. “Wij willen een nieuw beleid waarin individuele politieke carrières niet langer primeren op het algemeen belang.”

Maar hoewel de nieuwe partij ervan overtuigd is dat de Vilvoordenaars het idee voor een nieuw beleid steunen, beseffen de Vilvocraten maar al te goed dat mee besturen niet gemakkelijk zal zijn. “Aangezien er al voorakkoorden bestaan tussen CD&V, de N-VA en Open VLD zullen wij hele goede resultaten moeten behalen om mee te kunnen besturen”, legt Van Hende uit. “De Vilvoordse kiezer kan naar mijn mening dan ook enkel kiezen tussen een voortzetting van het huidige beleid door op een van de traditionele partijen te stemmen of voor iets anders door op ons te stemmen.”

Niet alleen de Vilvocraten, maar ook SP.A-Groen vreest echter een voorakkoord tussen CD&V, de N-VA en Open VLD. “Als CD&V, de N-VA en Open VLD opnieuw samen gaan besturen en onze partij niet langer mee opnemen in de coalitie, zal er weinig sprake zijn van verandering in Vilvoorde”, zegt lijsttrekker Hans Bonte. Al blijft het volgens het kartel SP.A-Groen natuurlijk de vraag in welke mate CD&V, de N-VA en Open VLD een meerderheid zullen kunnen vormen. Het kartel vreest dat het politieke landschap in Vilvoorde door de komst van de Vilvocraten en door het feit dat CD&V en de N-VA afzonderlijk naar de kiezer stappen, erg versnipperd zal worden. “In Vilvoorde wordt het de komende jaren een grote uitdaging om de versnippering te vermijden”, benadrukt Bonte. “Anders wordt de stad onbestuurbaar.” Hij wordt daarin bijgestaan door Jo De Ro. “Het geruzie en negativisme is de grootste bedreiging voor de stad”, zegt hij. “Open VLD wil daarom het positieve cement zijn in het stadhuis en ervoor zorgen dat alle partijen meewerken aan de toekomst van Vilvoorde.”

Ine De Smet

lees ook