PVDA+ Sint-Niklaas: "Voor Jan en alleman"

De PVDA+ trekt in Sint-Niklaas naar de kiezer met de slogan "Voor Jan en alleman". En dat is redelijk letterlijk te nemen: de partij voert campagne om lijsttrekker Jan Vandeputte in de gemeenteraad te stemmen. Hij zegt er de belangen van iedereen te zullen verdedigen.

De PVDA+ vindt dat het huidige stadbestuur allesbehalve een sociaal beleid heeft gevoerd in het belang van de kleine man.

"Zo heeft het stadsbestuur bijvoorbeeld het woonbeleid compleet verwaarloosd. De gevolgen zijn er ook naar: liefst 17 % van de Sint-Niklase gezinnen geeft meer dan 40 % van zijn inkomen aan woonkost", zegt Jan Vandeputte.

"PVDA+ wil de komende zes jaar minstens duizend extra sociale woningen. Dat zal ook de druk op de private huurmarkt verkleinen en de huurprijzen doen dalen."

Volgens Vandeputte staan de kiezers voor een duidelijke keuze: "Als de mensen willen dat hun stem luider klinkt, dan is stemmen voor de PVDA de beste proteststem."

Schepen van Energie

Om een beleid te voeren op maat van "alleman", schuift de PVDA+ 10 speerpunten naar voren, zoals de oprichting van een openbare bank, de inplanting van een sociaal huis, een schepen van Energie en een verkeersvrije Stationsstraat.

"De PVDA+ komt op voor betaalbaar wonen, een minder hoge factuur voor gas en elektriciteit, toegankelijke gezondheidszorg en meer burgerdemocratie. We willen de kans krijgen om ons programma ook in de realiteit om te zetten. In elke stad of gemeente waar de PVDA+ in de gemeenteraad zit, zie je vuurwerk."

lees ook