Vondeling Adriaan opgenomen in een pleeggezin

De baby die vorige maand te vondeling was gelegd in de vondelingenschuif in Antwerpen, woont bij een pleeggezin. De pleegouders willen het kindje ook definitief adopteren, maar dat kan ten vroegste over vijf maanden.

Het jongetje kreeg de naam Adriaan De Kleine toen hij gevonden werd. "Het gaat allemaal zeer goed met hem. Zoals vooropgesteld is er een pleeggezin gevonden voor Adriaan, maar het is wel een heel bijzonder pleeggezin", zegt Leen Verbist, OCMW-voorzitster van Antwerpen. 

"Ze hebben al verklaard dat ze Adriaan willen adopteren, maar dit kan niet de eerste zes maanden omdat de natuurlijke moeder in die periode nog altijd kan zeggen dat ze zal proberen om haar kind op te voeden. Dan gaat het kind altijd terug naar de moeder."