"Geen inzage, wel op hoogte van fiscaal onderzoek"

Elke belastingplichtige zal op de hoogte zijn van het begin en het einde van een fiscaal onderzoek dat tegen hem loopt. Dat heeft vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gezegd in Terzake. De belastingplichtige kan wel geen inzage in het dossier krijgen.

De privacycommissie had bezwaren geuit tegen de nieuwe wet bij fiscale onderzoeken tegen belastingplichtigen omdat die dan geen inzage meer zouden krijgen in hun eigen belastingdossier. De regering gaat de wet nu aanpassen zodat de belastingplichtige op de hoogte is van de start en het einde van het onderzoek. Dat onderzoek mag ook niet te lang duren, zegt Van Quickenborne.

"Het is natuurlijk noodzakelijk dat je mensen rechtzekerheid geeft en als een fiscaal onderzoek te lang duurt, is die rechtzekerheid er niet meer. Tegelijkertijd is het soms nodig om een verbod te hebben op inzage. Bijvoorbeeld als de fiscus zegt dat er een nog een huiszoeking moet gebeuren. Als de belastingplichtige dat weet, en het is iemand die fraudeert, dan stelt er zich een probleem in het onderzoek."

"Met andere woorden, we gaan de wet aanpassen zodat het fiscaal onderzoek op gelijke sporen komt te staan als het strafonderzoek en de beperkingen die daar zijn. Die aanpassing zal de regering voor het einde van het jaar nog doen."