"Geen reden tot hyperkinetisch gedrag"

Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) heeft in de Kamercommissie Financiën tekst en uitleg gegeven over de houding van de regering tegenover de uitspraken van de gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, over een naderende recessie.

Vanackeren legde uit dat de groeidaling met 0,6 procent tijdens het tweede trimester van 2012, naar voren werd geschoven in een zogenoemde flashraming. Die is gebaseerd op twee maanden gegevens en één maand extrapolaties.

Maar die flashraming hoeft geen aanleiding te zijn tot hyperkinetisch gedrag, zei de minister. Hij wees erop dat de regering bij de begrotingscontrole van juli rekening heeft gehouden met de reële ontvangsten van de eerste vijf maanden.

De eerste zeven maanden van dit jaar stegen de fiscale ontvangsten overigens met 6,9 procent, wat exact overeenkomt met het vooropgestelde groeicijfer voor heel 2012.

De minister zei ook niet blij te zijn met dit soort flashramingen, maar beloofde dat de situatie constant in de gaten wordt gehouden en dat de regering niet afwijkt van het vooropgestelde begrotingstekort van 2,8 procent.

Vanackere stoorde zich overigens niet aan de publieke uitspraken van de gouverneur  van de Nationale Bank. "Coene moet zelf inschatten of hij daarover in augustus uitspraken moet doen", zei hij. Wat de begrotingscijfers betreft, voegde Vanackere eraan toe dat hij meer tekst en uitleg heeft gevraagd omdat de Nationale Bank twee maanden voordien met andere cijfers op de proppen was gekomen.

Dexia

In het Dexiadossier benadrukte Vanackere dat het cruciaal is dat Frankrijk zijn engagementen van oktober 2011 nakomt in verband met Dexia Municipal Agency (DMA). Dat zou de liquiditeitspositie van de restbank immers gevoelig verbeteren.

Een officiële vraag voor een kapitaalsverhoging heeft de minister nog niet ontvangen, liet hij weten.