Hof van Cassatie bevestigt vrijlating van Martin

Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat Michelle Martin mag vrijgelaten worden onder voorwaarden. De cassatieberoepen tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank in Bergen werden door het Hof verworpen.

De strafuitvoeringsrechtbank besliste een kleine maand geleden dat Michelle Martin vervroegd mocht worden vrijgelaten onder voorwaarden. Maar het parket van Bergen ging in beroep tegen deze beslissing, en ook enkele slachtoffers stelden zich burgerlijke partij.

Vandaag boog het Hof van Cassatie zich over dat beroep. Bij de zitting was veel pers aanwezig. In zijn pleidooi wees het parket-generaal bij Cassatie de argumenten, die door de burgerlijke partijen en het parket van Bergen werden aangehaald, af.

"Alle procedureregels zijn in dit dossier nageleefd en zelf heb ik geen middelen voor cassatie gevonden", zo zei advocaat-generaal Raymond Loop. "Het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank is dan ook volledig conform de wet en ik zie dan ook geen enkele reden om haar beslissing te verbreken", besloot hij. 

De burgerlijke partijen waren het niet eens met de conclusie van het parket-generaal. De advocaten van Jean-Denis Lejeune, Patricia Martin en Laetitia Delhez vonden wel een reden om het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te verbreken.

"De voorwaardelijke vrijlating is nu een recht en geen gunst meer", klonk het, "en in dat geval moet de rechtbank zich houden aan artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dat stelt dat alle betrokken partijen gehoord moeten worden".

Volgens de advocaten is dat niet gebeurd omdat de slachtoffers volgens de Belgische wet geen partij zijn in de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank.

"Geen reden om vonnis te verbreken"

Het Hof van Cassatie volgde de redenering van de advocaten van de burgerlijke partijen echter niet en verwierp in haar arrest de cassatieberoepen. De beroepen van de burgerlijke partijen werden onontvankelijk verklaard, dat van het parket van Bergen ongegrond.

Het Hof van Cassatie kan niet oordelen over de beslissing tot vrijlating, of de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn. Het Hof kan zich immers enkel uitspreken over procedurefouten die daarbij gemaakt kunnen zijn, en die zijn er volgens het arrest dus niet.

Door de beslissing van het Hof staat niets de vrijlating van Martin nog in de weg. Zodra het arrest van het Hof overgemaakt is aan de directie van de gevangenis van Berkendael (de gevangenis waar Martin verblijft, red.), kan ze vrijgelaten worden. Speciale eenheden van de federale politie zouden haar daarna overbrengen naar het klooster van de Arme Klaren in Malonne.

Meest gelezen