Industrie verbruikt minder elektriciteit

In het eerste semester van 2012 is het elektriciteitsverbruik in België gedaald met 1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De aardgasconsumptie ging licht vooruit. Vooral de industrie verbruikt minder elektriciteit en aardgas.

Grote industriële bedrijven lijken hun vinger op de knip te houden nu het crisis is. Dat zou toch afgeleid kunnen worden uit de cijfers van Synergrid, de federatie van de netbeheerders van elektriciteit en aardgas in België.

Synergrid becijferde dat in het eerste kwartaal van 2012 het totale elektriciteitsverbruik in België met 1 procent daalde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Vooral de grote industriële klanten zouden daarbij een groot deel van de koek tot zich nemen. Als gevolg van de trage economische groei daalde hun verbruik met 3,4 procent. Gezinnen en kmo's consumeerden dan weer ongeveer evenveel (-0,2 procent, red.)

Ook het verbuik van aardgas daalde in industriële kringen met 3,4 procent. De negatieve piek van de consumptie lag in juni, toen het verbruik daalde met 9,4 procent. "Dat is zelfs minder dan in 2010 en bijna op hetzelfde niveau van 2009", aldus Synergrid. Volgens de federatie bevestigt deze tendens dan ook "de huidige verslechtering van de economische conjunctuur".

Invoer breekt records

Uit het rapport van Synergrid blijkt wel dat het aardgasverbruik bij de residentiële klanten, de tertiaire sectoren en de kmo's flink gestegen is. Door de koude temperaturen begin 2012 steeg het verbruik bij deze klanten met maar liefst 13,6 procent. Daardoor steeg ook de totale consumptie van aardgas in België met 1,9 procent.

De federatie merkt daarenboven ook op dat de eerste zes maanden van 2012 de invoer van elektriciteit uit het buitenland tot een recordhoogte is gestegen. In België werd 44,8 procent meer elektriciteit ingevoerd dan tijdens het eerste halfjaar van 2011.