Is CD&V van de troon te stoten in Jabbeke?

CD&V is al jaren heer en meester in Jabbeke. Of daar de komende verkiezingen verandering in zal komen, is zeer de vraag. Huidig burgemeester Daniel Vanhessche (CD&V) denkt althans van niet. Aan de zijlijn staan de oppositiepartijen te popelen om mee aan het roer te zitten.

Bij CD&V is huidig burgemeester Vanhessche (foto) kandidaat om zichzelf op te volgen. De kans is groot dat hij dat ook lukt. “Momenteel gaat het goed in onze gemeente”, stelt hij. “De projecten waar we momenteel mee bezig zijn, gaan we verder opvolgen.”

CD&V heeft een absolute meerderheid in Jabbeke. De oppositiepartijen zouden die maar wat graag breken. “We willen mee besturen in Jabbeke, en dit kan enkel en alleen wanneer de absolute meerderheid van CD&V doorbroken wordt”, klinkt het bij oppositiepartij Open VLD.

Nieuwkomer N-VA is diezelfde mening toegedaan. “Het wordt tijd dat er een nieuwe wind waait door Jabbeke. Elk voorstel van de oppositie wordt weggestemd door de absolute meerderheid. Dat is een gebrek aan democratie”, moppert N-VA-voorzitter Geert Orbie.

Te gesloten bestuur?

De oppositiepartijen verwijten CD&V een te gesloten bestuur. “De oppositie wordt systematisch dom gehouden. Gesloten vergaderingen en commissies zorgen ervoor dat er steeds een waas van geheimzinnigheid hangt rond bepaalde beslissingen”, zegt Open VLD-lijsttrekker Vincent Traen. “Het lijkt wel dat CD&V zich onaantastbaar waant en niet openstaat voor nieuwe ideeën.”

Alle oppositiepartijen stellen de afbouw van de gemeenteschuld hoog op de agenda. Open VLD zag de schuldenberg de afgelopen jaren hoog oplopen. “We stellen vast dat sommige projecten uiteindelijk veel meer kosten dan oorspronkelijk vooropgesteld. Zo kost de ruwbouw van het SPC Jabbeke inmiddels bijna het dubbele van wat initieel voorzien was”, betreurt Traen.

De N-VA pleit eveneens voor een afbouw van de gemeentelijke schuldenberg. “Door die berg schulden worden heel wat beleidsmogelijkheden ingeperkt”, stelt Orbie. Over de komende verkiezingen is de N-VA positief. “Momenteel hebben we geen enkele zetel, dus het kan alleen maar beter gaan.”

Ook het kartel SP.A-Groen-Plus is niet te spreken over het financieel wanbeleid binnen de gemeente. “De gemeenteontvanger heeft enkele miljoenen belastinggeld mislopen en er wordt geïnvesteerd in té prestigieuze projecten”, zegt lijsttrekker Paul Vanden Bussche.

De oppositiepartijen zijn het met elkaar eens: de gemeenteschuld moet afgebouwd worden. “We gaan ervoor zorgen dat het beleid het algemeen belang dient. De voorbije jaren is er een slecht financieel beleid gevoerd en dat moet verbeteren”, oppert Vanden Bussche.

Vernieuwing dorpskern Jabbeke en Varsenare

CD&V, Open VLD en het kartel SP.A-Groen-Plus willen volgende legislatuur werk maken van een vernieuwde dorpskern in Jabbeke en Varsenare. “De dorpskernen van Jabbeke en Varsenare moeten aangenamer worden voor de inwoners. We missen er een stuk sociale beleving, het worden stilaan "doorrijdorpen",” zegt Traen. “Ook sommige wegen en fietspaden zijn aan vernieuwing toe”, stelt Vanden Bussche.

Carmen De Wandelaer

lees ook