Orkaan Isaac waait naar New Orleans

Boven de Golf van Mexico is de storm Isaac nu uitgegroeid tot een orkaan met winden van 120 kilometer per uur. Erger nog: de orkaan raast nu in een rechte lijn naar de stad New Orleans dat zeven jaar geleden deels verwoest werd door de orkaan Katrina.

President Barack Obama (links) heeft op de televisie zijn landgenoten opgeroepen om gehoor te geven aan het bevel tot evacuatie. In totaal hebben 1,4 miljoen mensen dat bevel ontvangen. Obama vroeg hen om het lot niet te tarten en waarschuwde voor hevige rukwinden en mogelijke overstromingen.

Intussen is de noodtoestand afgekondigd in de staten Alabama, Mississippi en Louisiana. Het leger en federale hulpdiensten houden zich klaar om daar meteen tussenbeide te komen als de orkaan aan land zou gaan.

Isaac is nu een orkaan geworden en komt recht op de stad New Orleans af. Veel inwoners herinneren zich de enorme schade en overstromingen die de orkaan Katrina zeven jaar geleden heeft aangericht. Toen kwam de hulpverlening erg laat op gang en werd de hele regio wekenlang in de grootste chaos gestort met geweld en plunderingen.

Gisteren is Isaac over de kust van Florida getrokken. Al bij al is de schade daar beperkt gebleven, maar de Republikeinse conventie in Tampa moest wel met een dag worden uitgesteld.

Eerder had Isaac grote schade aangericht op Cuba. In Haïti vielen er vier doden en was de schade erg groot.