Ouders slachtoffers zijn ontgoocheld

Het arrest van het Hof van Cassatie roept diverse reacties op bij de verscheidene betrokkenen. Het Hof bevestigde dat er geen procedurefouten zijn gemaakt bij de beslissing om Michelle Martin vervroegd vrij te laten, maar bij de ouders van de meisjes is er ongeloof.

In Terzake op Canvas waarschuwde Paul Marchal, de vader van An, vanavond voor manipulatie door Michelle Martin. Hij vindt haar oproep voor een contact met de ouders niet geloofwaardig, want ze had 16 jaar geleden op haar proces de kans om te praten en wil dat nu pas doen na haar vrijlating. Marchal zegt ook dat Marchal in de gevangenis 40.000 euro heeft vergaard, maar slechts een symbolische schadevergoeding aan de betrokkenen heeft gegeven.

Hoe dan ook zegt Marchal dat hij in ons land nu alle wettelijke middelen heeft uitgeput en dat hij zich nu bij de beslissing om Martin vrij te laten, zal neerleggen.Hij kan nog naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, maar wil eerst afwegen of dat zin heeft en wat de kosten zijn. 

Een zelfde geluid is te horen bij Jean-Denis Lejeune, de vader van Julie. "Ook al was ik erop voorbereid, het telefoontje van mijn advocaat deed de koude rillingen over mijn rug lopen. Ik heb zin om te gillen", aldus Lejeune.  

De advocaat van Lejeune, meester Georges-Henri Beauthier , verklaarde dat nu "de wet zou moeten worden aangepast". "Op die manier moet er wettelijk gezien meer respect komen voor de slachtoffers, waardoor er naar hen geluisterd kan worden".

Ook Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, en zijn partner Els Schreurs zijn zeer teleurgesteld over de beslissing van de vrijlating van Michelle Martin.

"We wisten dat er niets meer aan te doen was. De wet, zoals die nu is, werd toegepast. Maar ik vind dat de politiek er iets aan moet doen. Als je tot dertig jaar veroordeeld wordt, dan moet je die straf volledig uitzitten. De wetgeving moet vast en zeker veranderd worden", zegt Lambrecks.

"Dit bewijst dat we in een rechtsstaat leven"

Meester Thierry Moreau (foto) de advocaat van Michelle Martin, reageert tevreden. "Dit arrest bewijst dat de regels van de rechtsstaat waarin we leven, gelden voor iedereen", zei hij.

In zijn arrest verwierp het Hof van Cassatie alle beroepen die tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank in Bergen werden aangetekend. De strafuitvoeringsrechtbank besliste een kleine maand geleden dat Michelle Martin vervroegd mocht worden vrijgelaten onder voorwaarden.

"Wanneer en op welke manier mevrouw Martin nu de gevangenis zal verlaten, weet ik niet", zei Moreau nog. "Alleen is er nu niets meer dat haar vrijlating in de weg staat. Door het arrest van het Hof is het vonnis nu volledig uitvoerbaar".

Volgens de advocaat is de opname van Martin in het klooster van Malonne een eerste stap in haar resocialisatie. "Hoe die verder zal verlopen, is nog een vraagteken. Dat hangt niet alleen af van mevrouw Martin, maar ook van de hele samenleving".

De Belgische bisschoppen nemen akte van de beslissing van het Hof van Cassatie en respecteren die beslissing. Dat zegt Tommy Scholtens, communicatieverantwoordelijke van de Belgische bisschoppenconferentie. 

"De bisschoppen brengen terzelfdertijd begrip op voor het lijden en verdriet van de ouders en familieleden van de slachtoffers en van de slachtoffers zelf."