SP.A-Groen en N-VA Gent debatteren in gebarentaal

Bram Van Braeckevelt, de jongste kandidaat van SP.A-Groen in Gent en Helga Stevens, lijstduwer voor de N-VA, zullen met elkaar in gebarentaal in debat gaan. Dat is een primeur voor Vlaanderen. Van Braeckevelt had haar uitgenodigd in een filmpje. “Een uitdaging die ik met alle plezier aanneem”, zegt Stevens. “Ik heb ook een aantal leuke vragen over waar Bram voor staat.”

Bram van Braeckevelt (Groen) hoort en spreekt perfect Nederlands, maar ziet de Vlaamse Gebarentaal als zijn moedertaal. Zijn ouders en oudste zus zijn, net als Gents gemeenteraadslid Helga Stevens (N-VA) doof geboren.

Op welke manier precies het debat in gebarentaal zal verlopen, staat nog lang niet vast. Dat zullen beide kandidaten de komende dagen vastleggen. “Ik hoop natuurlijk dat er zowel horende als dove Gentenaars op afkomen”, zegt Bram Van Braeckevelt.

“Er zullen dan natuurlijk ook tolken aanwezig zijn om de gebarentaal te hertalen in het Nederlands, en omgekeerd: om de vragen van de toehoorders in gebarentaal uit te beelden.”

Allesbehalve een stunt

Het verkiezingsdebat als een stunt omschrijven is volgens Van Braeckevelt compleet fout. Hij wil, zo zegt hij in dit filmpje, een sterk inhoudelijk debat, “want op dit moment heb ik geen idee waarvoor de N-VA in Gent staat.” Van Braeckevelt vindt het de taak van politici om de drempel zo laag mogelijk te houden, door duidelijk te stellen waar ze voor staan en de taal desnoods aan te passen.

“In dit geval zelfs letterlijk. De politiek is voor veel mensen soms een ver-van-mijn-bedshow. Dat geldt voor doven des te meer. Zij wachten al lang op een politiek debat, dat ze zelf kunnen volgen.” Bram daagt Helga Stevens uit omdat zij jarenlang als enige in de gemeenteraad de N-VA-stem heeft vertolkt. “Als iemand kan duiden waar N-VA voor staat, is zij het wel. “

De kandidaat voor SP.A-Groen had Helga Stevens een mailtje gestuurd met zijn gegevens. Tot deze ochtend had hij van haar nog geen antwoord gekregen. In een reactie aan deredactie.be laat ze nu weten dat ze de uitdaging met veel plezier aanneemt.

"Stap verder"

"Ik wil trouwens nog een stap verder gaan dan Bram", zegt Helga Stevens. "Ik roep alle organisatoren van debatten, dus ook de VRT, op om hun debatten toegankelijk te maken voor doven, door tolken Vlaamse Gebarentaal (VGT) te voorzien. Zonder tolken kunnen doven gewoon niet volgen. "

 

lees ook