Vijf partijen op een kluitje in Hove

In 2006 moest CD&V het met één zetel minder stellen dan de formatie Hove beweegt. Toch mocht CD&V'er Luc Vuylsteke voor een vierde legislatuur op rij de burgemeesterssjerp omgorden. "Ik had veruit de meeste voorkeurstemmen en was de enige met bestuurservaring."

CD&V vormt in Hove een meerderheid met Hove beweegt, maar trekt in oktober in kartel met Open VLD naar de kiezer. Luc Vuylsteke ontkent echter dat dit kartel ontstaan is opdat CD&V zich zo beter van een stek in het bestuur zou kunnen verzekeren. “Het heeft weinig zin om in een kleine gemeente met een versnipperd politiek landschap naar de kiezer te gaan", zegt de burgemeester. “Open VLD en CD&V hebben vele raakvlakken. Samen willen we de meest relevante partij zijn.”

Het kartel wil relevant zijn door in te zetten op eigenheid en authenticiteit. “Hove moet een dorp blijven”, concretiseert Vuylsteke, “en dit zowel op het vlak van mobiliteit als ruimtelijke ordening.” De heraanleg van het dorpscentrum kan Vuylsteke alvast op zijn palmares schrijven. Ze werd deze legislatuur aangevat, is bijna af en wordt volgend jaar geëvalueerd.

Duurzaamheid op alle fronten

Ook beleidspartner Hove beweegt wil het dorpse karakter van Hove behouden, maar geeft daaraan een andere invulling. De partij, die onafhankelijken, groenen en socialisten verenigt, is bovendien geen vragende partij om – mochten de verkiezingsresultaten dat mogelijk maken – verder te besturen met CD&V. Voorzitter Dirk Arts vraagt zich af of CD&V zelf met zijn partij wil blijven besturen. “Een van onze belangrijkste programmapunten voor oktober is een transparanter beleid. CD&V lijkt beslissingen liever binnenskamers te nemen.”

Arts wil met Hove beweegt een sociaal en groen programma op de agenda zetten. “Wij gaan voor duurzaamheid op alle fronten", zegt hij. “Meer sociale dienstverlening met het oog op de vergrijzing, maar ook meer groene accenten in de openbare ruimte.” Hove beweegt wil van de groenzone Frijthout haar paradepaardje maken. Daar moeten fietspaden en een waterspaarbekken worden aangelegd. Dat laatste om de bestaande wateroverlast tegen te gaan. Jo Ampe is lijsttrekker.

“Communicatie met burger moet anders”

Oppositiepartij Positief Hove (PH7) behaalde in 2006 vanuit het niets vier zetels en werd bijna zo groot als CD&V. Met haar niet uitgesproken ideologie is de partij tevens de “vreemde eend” in de politieke bijt. Lijsttrekker Goedele Breyne ziet haar partij nog het meest als een onafhankelijke burgerbeweging en verwijst naar de G1000 van David Van Reybrouck.

“Positief Hove wil de communicatie tussen bestuur en burger helemaal anders aanpakken dan nu het geval is. De mensen moeten meer betrokken worden en inspraak krijgen over specifieke dossiers.” Breyne spreekt van wijkvertegenwoordigers, die burgerideeën makkelijk tot bij de politici kunnen brengen. Wel geeft ze toe dat een dergelijke directe democratie de besluitvorming zou kunnen vertragen.

Positief Hove steunt elk voorstel dat Hove ten goede komt, aldus Goedele Breyne, en wil zelf inzetten op betere voetpaden en veilige kruispunten. Daar knelde het schoentje bij de meerderheid, zo zegt de lijsttrekker van de grootste oppositiepartij.

Breyne gelooft dat haar partij nog niet aan haar top zit en rekent op een vijfde zetel.

Hopen op “best case scenario”

Een andere, te duchten, concurrent voor de meerderheid is de N-VA van lijsttrekker Koen Volckaerts. Zes jaar geleden behaalde de partij geen enkele zetel, maar Volckaerts weet dat dat deze keer anders zal zijn en gelooft, naar analogie van de nationale partijslogan, in “de kracht van verandering”.

“Wij zijn niet tevreden over het huidige beleid. Er passeert een doorstroom aan verkeer in Hove en het bestuur besteedt mobiliteitsplannen uit aan studiebureaus.” Volckaerts pleit voor meer intergemeentelijke samenwerking en denkt daarbij aan andere gemeentes in de zuidrand, zoals Edegem, Boechout en Mortsel.

De N-VA-lijsttrekker durft open kaart te spelen en spreekt van een “worst case scenario” (drie zetels of minder) en een “best case scenario” (vijf zetels of meer). Ook zegt de N-VA-lijsttrekker dat leden van alle Hoofse partijen al toenadering tot zijn partij hebben gezocht, maar dat daaruit nog niets is voortgekomen.

“Winst boeken is utopie”

Vlaams Belanglijsttrekker Johan Verwerft is nog volop bezig met de samenstelling van zijn lijst, maar is zich beducht van de sterke concurrentie. “Winst boeken bij de verkiezingen is voor ons een utopie”, verwijst hij naar de huidige populariteit van de N-VA. Toch zit de Vlaams Belanger niet om ideeën verlegen. Verwerft wil meer groen in zijn gemeente en een afname van het vrachtverkeer. “Momenteel woedt er een ware verkeersoorlog in en rond Hove,” aldus Johan Verwerft.

“De burgers zijn bang in Hove,” stelt Verwerft ook vast. Daarom wil Vlaams Belang een zichtbaar aanwezige politie en een informatienetwerk voor en door buren. “Er woedt een inbrakenplaag in Hove en het bestuur reageert laks.” Wel geeft hij toe dat er in Hove geen “vreemdelingenprobleem” bestaat.

Alexander Cornet

Meest gelezen