Gentse partijen gaan voor klimaatneutrale stad

Alle Gentse partijen, behalve Vlaams Belang, hebben vandaag het Gentse Klimaatpact ondertekend. Met dit pact verbinden de partijen zich ertoe al het mogelijke te doen om een klimaatneutraal Gent tegen 2050 mogelijk te maken. Al in de volgende legislatuur zullen de eerste maatregelen getroffen worden.

Het Gentse Klimaatpact wordt gelanceerd door het Gentse MilieuFront (GMF). Deze milieuorganisatie stuurde alle democratische partijen een vragenlijst over hoe zij Gent in de toekomst zien. Het GMF vroeg aan de partijen of ze zich konden vinden in een klimaatneutraal Gent tegen 2050 en hoe ze dat zouden realiseren.

“Al voor de Gentenaren in oktober naar de stembus trekken, bestaat er een brede politieke consensus over het feit dat het Gentse klimaatbeleid moet leiden tot een vrijwel nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050”, zegt Sam Van den Plas, voorzitter van het GMF. “We zijn blij dat het beperken van klimaatverandering voor Gent een duidelijk pre-electoraal thema is", voegt hij daaraan toe. Het komt er nu op aan uit te zoeken welke middelen er voor de realisatie van die doelstelling ingezet moeten worden.

Het GMF ging op zoek naar concrete kortetermijnmaatregelen om de klimaatdoelstellingen op lange termijn te realiseren. Kennelijk bestaat er politieke consensus over een grootschalig energierenovatieprogramma voor woningen. Er is ook eensgezindheid over een stedelijk actieplan voor hernieuwbare energie én energiebesparing, alsook over de afbraak van de beruchte fly-over aan het Zuid.

Het GMF benadrukt dat ook het actief tegengaan van de ergste vervuilers en zinloze energieverspilling deel uitmaken van een coherent klimaatbeleid. "We denken hierbij bijvoorbeeld aan een verbod op het gebruik van terrasverwarming voor horecazaken, en het invoeren van milieuzones om oude vervuilende wagens te weren uit het stadscentrum", verduidelijkt Van den Plas.

Geen consensus over mobiliteit

Vooralsnog bestaan er tussen de partijen vooral meningsverschillen over het mobiliteitsbeleid, dat volgens het GMF een cruciaal element is om Gent duurzamer en klimaatneutraler te maken.

Het GMF verwacht van de volgende bestuursploeg dat ze het autoverkeer een minder centrale plaats geeft in haar beleid en dat ze kiest voor projecten waarin de fiets en het openbaar vervoer voorrang krijgen.

Lees meer over de standpunten van de politieke partijen in het Gents Klimaatpact.

lees ook