Kiesstrijd Merksem tegen achtergrond wissel Bungeneers

In het Antwerpse district Merksem gaan de SP.A en Groen opnieuw in een kartel naar de kiezer. De populaire Luc Bungeneers is overgestapt van Open VLD naar N-VA, voor wie hij de lijst trekt.

Zoals in 2006 bieden de SP.A en Groen zich in Merksem, een district met zowat 42.000 inwoners, samen aan de kiezer aan. Lijsttrekker en districtsvoorzitter Gilbert Verstraelen (SP.A) zegt dat hij de voorbije legislatuur goed heeft samengewerkt met de coalitiepartners Open VLD en CD&V. “Voorakkoorden zijn echter niet gesloten."

Het kartel focust op mobiliteit en woonkwaliteit. In Merksem zijn nogal wat grote werken gepland (verbreding Albertkanaal, aanleg A102, tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven). "We moeten ervoor zorgen dat de Merksemse burger daar niet slechter van wordt", aldus Verstraelen.

Er is ook de herinrichting van de Bredabaan. Verstraelen wil dat de centrale verkeersas in de gemeente een centrumfunctie heeft en niet alleen een doorgangsweg is. Voorts wil hij dat de verkeersveiligheid op de Bredabaan verhoogt, met name voor voetgangers en fietsers, en dat er meer mensen boven de winkels komen wonen.

Daarnaast wil het kartel van de afbraak van de IJzerlaanbrug gebruik maken om er een energievriendelijke “ecowijk” op te richten en enkele honderden nieuwe inwoners aan te trekken.

Karin Staes (Groen), die op plaats twee van de kartellijst staat, is tevreden dat er eindelijk een fietspad komt op de Bredabaan. Ze benadrukt dat de tweede spoorontsluiting van de haven voor Groen ook in Merksem ondergronds moet worden aangelegd.

N-VA wil deel uitmaken van bestuur

De N-VA kan tijdens de verkiezingen rekenen op Luc Bungeneers. De Antwerpse schepen van Financiën stapte eind augustus over naar de partij, voor wie hij de lijst in Merksem zal trekken. Hij heeft al de ambitie uitgesproken om districtsburgemeester te worden.

De overstap van Bungeneers kwam er nadat hij van Open VLD noch op de Antwerpse gemeenteraadslijst noch in zijn eigen district een hoofdrol mocht spelen.

Bungeneers neemt als N-VA-lijsttrekker de plaats in van Gui Van den Neucker, die eerder verklaarde dat de partij “minstens” mikt op een goede score die het haar toelaat toe te treden tot de meerderheid. De partij richt zich tot alle Merksemnaren, "inclusief de allochtonen", aldus Van den Neucker.

Een van de speerpunten van de N-VA is een open mobiliteit naar de stad, zowel voor voetgangers, fietsers als automobilisten. Van den Neucker maakt zich zorgen over de “isolering” van Merksem als de IJzerlaanbrug zoals gepland verdwijnt en de werken aan de Bredabaan beginnen. Omdat de ontsluiting niet is gerealiseerd, wordt het probleem naar de woonwijken verlegd, zo vreest hij.

Eenzelfde probleem ziet hij ontstaan door het voornemen om een aantal bussen van De Lijn uit de stad te houden. “Die gaan op de straten van Merksem terechtkomen." Om de weinige ruimte in Merksem optimaal te benutten, meent ook de N-VA dat de tweede spoorontsluiting van de haven ondergronds moet.

Inzake coalitievorming verklaarde Van den Neucker geen exclusieven te hebben, met uitzondering van het Vlaams Belang.

CD&V bezorgd om openbare ruimte

Ook CD&V-lijsttrekker Koen De Cock hecht veel belang aan het vrijwaren van de overgebleven openbare ruimte. Daarom wil ook CD&V dat de tweede spoorontsluiting van de haven ondergronds gaat. Naast het vrijwaren van de openbare ruimte moet de ruimte ook geoptimaliseerd worden, aldus De Cock, die het parkgebied wil opwaarderen en er een aaneengesloten gebied van maken.

Voorts meent De Cock dat het verhaal van de verhouding tussen de stad en de districten “niet af” is. Voor vele zaken zijn stad en districten samen bevoegd, maar voor andere ofwel de stad ofwel het district. Daarvoor is dialoog nodig, aldus De Cock. “Maar er is verbetering."

Kris Janssens trekt lijst Open VLD

Bij Open VLD heeft de lijstsamenstelling heel wat voeten in de aarde gehad. Uiteindelijk trekt Kris Janssens de lijst.

Janssens zou aanvankelijk de lijst trekken, maar hij trok zich op een bepaald moment terug. De districtsschepen gaf daarvoor als reden dat hij niet genoeg kandidaten vond om de verkiezingslijst van Merksem te vullen, maar dat argument werd door voorzitter van Open VLD Merksem Filip Buntinx grotendeels weggewuifd.

Janssens hekelde ook de vernieuwingsoperatie bij Open VLD Groot Antwerpen, die hij in een afscheidsbrief aan de bestuursleden “obsessief en dogmatisch” noemde. De partij reageerde met de melding dat ze verder zocht naar nog enkele kandidaten voor de kieslijst in Merksem en naar een nieuwe lijsttrekker in het district.

Daarop werd Julien Claes, voorzitter van de vereniging van middenstanders in Merksem, naar voor geschoven als lijsttrekker. Maar die hield naar eigen zeggen de boot af.

Uiteindelijk keerde Janssens op zijn stappen terug en is hij toch bereid de lijst te trekken. Volgens hem gebeurde dat na bemiddeling door voorzitter Kris Gysels van Open VLD Berchem, op initiatief van minister Annemie Turtelboom. Zij is lijsttrekster voor Open VLD in Antwerpen. 

Vlaams Belang: mobiliteit en veiligheid

Vlaams Belang trekt met veiligheid en mobiliteit als speerpunten naar de verkiezingen in Merksem. Volgens lijsttrekker Jan Penris dreigt het Masterplan 2020 (infrastructuurprojecten om de mobiliteitsproblemen in Antwerpen aan te pakken) de mobiliteit in Merksem te hypothekeren. De afbraak van de brug aan de IJzerlaan, de onduidelijkheid over het lot van de Vaartkaai en het verdwijnen van de buslijnen 123 en 28 in Merksem zullen sluipverkeer veroorzaken, aldus Penris.

Hij is ook ongerust over de heraanleg van de Bredabaan, die volgens Vlaams Belang in overleg met de winkeliers moet gebeuren. Bovendien moet de Bredabaan zowel winkelas als verkeersader blijven, aldus het Vlaams parlementslid. Daarnaast wil hij dat er iets gedaan wordt aan de criminaliteit in Merksem, “dat het op één na meest crimineel gevoelige district na Antwerpen geworden is”.

Peter Simoens

lees ook