Kranten halen populisme politici over de kam

De vervroegde vrijlating van Michelle Martin staat vandaag centraal in alle krantencommentaren. De opiniemakers tonen respect en medeleven voor de waardige en harde strijd die de nabestaanden van de slachtoffers leverden. Tegelijk zijn ze vlijmscherp voor het populisme waar sommige politici zich de laatste dagen aan bezondigden.

"Het is wrang te zien hoe weinig volwassen de politiek in dit land omgaat met beslissingen van het eigen justitieapparaat", oordeelt De Morgen, die het populisme "schadelijk" noemt. "In plaats van vooraan op het dek te gaan staan om in een storm klaar en helder de zaak van Michelle Martin uit te leggen aan de bevolking, hebben politici het alleen maar over 'het aanpassen van de wet', zodat 'dit soort monsters' nooit meer kan vrijkomen."

De Standaard noemt het "meesurfen op de golven van de aangejaagde volksemotie" simpelweg "onwaardig". "Het geval-Martin toont aan dat alleen het onvolkomen instrument Justitie ons scheidt van de willekeur en de loutere wraakuitoefening. Om die kwetsbare scheidingsmuur in stand te houden, moeten we dagen als deze accepteren. Hoe hard dat ook valt."

Le Soir herinnert zijn lezers eraan dat de partijen die nu de vervroegde invrijheidstelling in vraag stellen, zoals SP.A, Open VLD en MR, de voorbije jaren uitvoerig aan de macht geweest zijn. "Dergelijke debatten horen niet gevoerd te worden in de emotie van het moment. Bovendien heeft de regering-Di Rupo eerder al afgesproken om de voorwaarden aan te scherpen, maar dan zonder het systeem volledig overboord te gooien. Dat durven zeggen, zou de vertegenwoordigers van de partijen in aanzien doen groeien", aldus de krant.

Ook Gazet van Antwerpen hekelt het "naar de mond praten" van heel wat politici, al dringt die krant wel aan op actie. "Ze (de politici) zouden beter collectief hun verantwoordelijkheid nemen en eensgezind de wet-Lejeune aanpassen, zodat er geen geval Martin-bis mogelijk is." Ook La Libre Belgique dringt aan op een hervorming van de regels.

Het Nieuwsblad is dan weer niet mals voor Justitie. "Zestien jaar geleden toonde Justitie een onmenselijk gelaat en een wereldvreemdheid die grensde aan incompetentie. Het is maar de vraag of er veel ten gronde verbeterd is." Vooral het gebrek aan voorbereiden en begeleiden van de slachtoffers zit de krant hoog. Al benadrukt ook zij het belang van de rechtsstaat en haalt ze net zo goed uit naar de inconsequente houding van sommige politici.

De Standaard en Het Laatste Nieuws nemen wel de verdediging van de Arme Claren op zich. "De zusters volgen het christelijke levenspad dat ze hebben gekozen. Ze bieden een toevluchtsoord aan iemand die geen andere plaats had om te gaan, aan een vrouw met alleen een verleden en geen toekomst", oordeelt Het Laatste Nieuws. "Ze verdienen daarvoor begrip en respect, geen bedreigingen. Als nonnen al bedreigd worden in een oord van vrede, waar gaat de wereld dan naartoe?"