Opnieuw heisa door oproepingsbrieven

Met een offerte-aanvraag voor tweetalige oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode dient zich mogelijk een nieuw communautair conflict aan. Het gemeentebestuur zou evenveel Franstalige als Nederlandstalige brieven willen laten drukken, maar dit is in strijd met de omzendbrief-Peeters. Mogelijk wordt er een klacht ingediend bij Vlaams minister van Bestuurzaken, Geert Bourgeois (N-VA).

Het college van Sint-Genesius-Rode heeft beslist een offerteaanvraag te sturen naar enkele drukkers voor het drukken van oproepingsbrieven voor de lokale verkiezingen. Volgens Vlaams schepen Ann Sobrie (CD&V) wil de gemeente evenveel Nederlandstalige als Franstalige brieven bestellen.

De omzendbrief-Peeters zegt echter dat deze eerst in het Nederlands moeten verstuurd worden, waarna Franstaligen een document in hun taal kunnen aanvragen. De Franstalige gemeentebesturen beroepen zich op de federale kieswet om deze volgens taalaanhorigheid te versturen of in de twee talen.

Mogelijk klacht bij minister Bourgeois

Volgende week donderdag zal het college de bestelling goedkeuren. "Indien men dergelijke bestelling effectief toewijst zal ik een klacht indienen bij Vlaams minister Geert Bourgeois", zegt de Vlaamse schepen in Sint-Genesius-Rode, Anne Sobrie (CD&V).

Het versturen van oproepingsbrieven in de faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Kraainem en Sint-Genesius-Rode veroorzaakt al een decennium communautaire spanningen.

Ook bij de federale verkiezingen in 2010 nam de gemeente een dergelijk besluit. Sobrie noemde dit toen "onbehoorlijk bestuur", omdat er in de praktijk slechts een beperkt aantal Franstaligen een document in hun taal vragen.

In 2010 verliep een en ander nadien vrij chaotisch. Nog voor de Franstalige meerderheid een beslissing nam over de wijze van versturen, gaf toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte opdracht om niet alleen in Sint-Genesius-Rode, maar ook in de andere faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek Nederlandstalige oproepingsbrieven te versturen. 

De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode besliste hierop de verzending van de oproepingsbrieven toe te vertrouwen aan 9 Franstalige raadsleden, een beslissing die prompt vernietigd werd door minister Bourgeois. Enkele dagen later kregen alle Franstalige inwoners van Sint-Genesius-Rode toch een Franstalige oproepingsbrief in de bus. Het is niet duidelijk wie deze verstuurde.

2009: Olivier Maingain

Bij de regionale verkiezingen in 2009 lieten de schepencolleges van Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Kraainem de oproepingsbrieven drukken en volgens taalaanhorigheid versturen door de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe waar FDF-kopstuk Olivier Maingain burgemeester is. Sint-Genesius-Rode gaf 10 raadsleden opdracht om alle inwoners een Nederlandstalige en Franstalige oproepingsbrief te versturen. Minister Marino Keulen (Open VLD) vernietigde al deze beslissingen en gaf de gouverneur opdracht nieuwe Nederlandstalige brieven te verzenden.

In 2006 burgemeesters niet benoemd

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft het niet volgen van de omzendbrief-Peeters tot gevolg gehad dat de kandidaat-burgemeesters van Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Kraainem en Sint-Genesius-Rode niet werden benoemd.

Myriam Rolin (CDH) van Sint-Genesius-Rode werd eind 2007 toch benoemd, omdat de gemeente bij het versturen van de brieven voor de parlementsverkiezingen van 2007 de omzendbrief-Peeters wel toepaste.

Tweetalige oproepingsbrieven

In februari van dit jaar zegde minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) haar steun toe aan het idee van burgemeester Rolin om Franstaligen een oproepingsbrief in het Nederlands en het Frans te sturen.

lees ook