Worden de kaarten herverdeeld in Heusden-Zolder?

De oppositiepartijen vinden dat het welletjes is geweest. Het huidig bestuur is te duur, klinkt het. Zelfs coalitiepartner N-VA uit zonder meer kritiek op het beleid. Nieuw in het gezelschap dit jaar is Sterk Heusden-Zolder. Kan de huidige coalitie aan zet blijven, of zal de kiezer de kaarten schudden?
Sonja Claes (CD&V)

CD&V/Plus, Open VLD en de N-VA vormden de voorbije legislatuur een coalitie in Heusden-Zolder. Of deze coalitie stand zal houden, is maar de vraag. Want niet enkel de oppositie uit kritiek op het bestuur, ook coalitiepartner N-VA doet dat ongegeneerd.

“Het huidig bestuur is te duur”, sneren de oppositiepartijen in koor. De gemeentebelasting is fors de hoogte in gegaan, een bezoek aan het containerpark kost handen vol geld en een nieuwe belasting op water heeft de waterfactuur ongeveer verdubbeld, klinkt het.

Wanneer we de oppositie vragen wat er met al dat geld gebeurt, krijgen we hetzelfde antwoord te horen: het wordt opgesoupeerd aan dure projecten.

Geharrewar om mijnterrein

Het mijnterreindossier ligt bij de oppositie nog zwaar op de maag. Als bij wonder is iedereen het er over eens dat men de geklasseerde gebouwen moeten renoveren. Waar men het niet over eens raakt, is het kostenplaatje.

De kostprijs van het project is een doorn in het oog. “De restauratie werd oorspronkelijk op 22,5 miljoen euro geschat, dat is nu al opgelopen tot 30 miljoen euro. Wij zijn geen voorstander van dure projecten,” zegt lijsttrekker Tony Beerten (Nieuw Heusden-Zolder).

CD&V/Plus zet het dossier komende legislatuur opnieuw op de agenda. “Een nieuwe bestemming geven aan het terrein is het belangrijkste,” zegt burgemeester Claes. Daarnaast wil de partij komende legislatuur een goed financieel beleid voeren. Besparen en geen belastingverhoging, klinkt het.

Sonja Claes gaat ervan uit ook volgende legislatuur de burgemeesterssjerp te mogen omdoen. Toch zal het moeilijk worden om een coalitie te vormen. "Er zullen opnieuw drie partijen nodig zijn om een meerderheid te vormen", voorspelt Claes.

Toeristische troeven uitspelen

Van coalitiepartner Open VLD krijgt burgemeester Claes goede punten. “Ze is een hard werkende burgemeester met een parlementair mandaat. Dat heeft ons al veel subsidies opgeleverd,” zegt lijsttrekker Marc Swevers.

Komende legislatuur wil Open VLD werk maken van het project ‘De Wijers’. De toeristische troeven van Heusden-Zolder uitspelen en de locale economie verder ondersteunen, zijn belangrijke thema’s voor de partij.

“In samenwerking met Toerisme Limburg willen we van ‘De Wijers’ een toeristische attractie maken. De uitstraling moet vernieuwd worden door bijvoorbeeld streekproducten aan te bieden en fietstochten aantrekkelijk te maken,” zegt Swevers monter.

De kiezer vertrouwde Open VLD zes zetels toe bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Swevers gaat voor een behoud van het aantal zetels, maar hoopt stiekem om er nog een zetel bij te mogen doen.

Kritiek uit (on)verwachte hoek

Bij coalitiepartner N-VA klinkt het anders. Zonder er doekjes om te winden uit de partij kritiek op het huidig beleid. “We hebben een veel te krappe meerderheid. Er staat geen ploeg,” zegt Bruno Buyse. “Op de gemeenteraad worden dossiers te weinig inhoudelijk behandeld, er wordt helemaal geen politiek debat gevoerd.”

“Hoewel er ook goede dingen verwezenlijkt zijn”, verzacht Buyse. Komende legislatuur wil de partij onder andere werk maken van een gezond financieel beheer, een actief woonbeleid en ruimte voor de jeugd. Maar het belangrijkste item op de agenda is ongetwijfeld de inspraak die de burger daarbij heeft.

Zelf denkt Buyse een goede uitslag te behalen komende verkiezingen. “We willen wegen op het beleid,” voegt hij eraan toe.

“Zélf naar de allochtone gemeenschap stappen”

Niet zes, maar zeven partijen zullen dit jaar naar de stem van de kiezer dingen. Nieuwkomer is de partij Sterk Heusden-Zolder. Ex-CD&V’er Selahattin Özer werd na een dispuut met burgemeester Claes (CD&V) aan de deur gezet, en besliste toen om zelf een partij te starten. Opvallend is dat de kieslijst voornamelijk uit Turkse kandidaten bestaat.

Selahattin Özer wordt lijsttrekker van zijn partij en zet hoog in op integratie. Hij wil de allochtone gemeenschap aanmoedigen om Nederlands te leren. “Concreet willen we dat verwezenlijken door zélf naar de allochtone gemeenschap te stappen, op café bijvoorbeeld. Daar willen we lessen Nederlands laten doorgaan, en mensen verplichten om met elkaar Nederlands te praten,” ambieert Özer.

De lijsttrekker betreurt dat een groot aantal projecten die vorige legislatuur beloofd werden, niet gerealiseerd zijn. “De beloofde sporthal en het beloofde zwembad staan er nog steeds niet, en een heleboel werken die begonnen zijn, zijn nog steeds niet afgewerkt.”

Özer verwacht om een aantal zetels in ontvangst te mogen nemen. “We hebben een mooie lijst met dynamische en jonge mensen.” De coalitiepartijen vrezen de nieuwe partij niet. “Vijfentwintig procent van onze inwoners zijn van Turkse origine, maar ik denk dat deze stemmen verdeeld zullen worden over alle partijen,” zegt burgemeester Claes.

Andere prioriteiten

Veiligheid staat hoog op de agenda bij zowel Vlaams Belang als SP.A. “De criminaliteit moet dalen. Er is te veel vandalisme en er zijn te veel inbraken,” zegt Vlaams Belanglijsttrekker Jan Jans. “Agenten moeten ingezet worden voor veldwerk, en niet voor papierwerk.” Funda Oru van de SP.A vindt dat het vertrouwen in de politie moet hersteld worden. “Alle klachten moeten serieus genomen worden en het veiligheidsgevoel moet worden versterkt,” zegt Oru.

Andere prioriteiten bij de SP.A zijn kinderopvang en het onderhouden van de sporthal en de jeugdlokalen. “Momenteel is er geen visie voor de jeugd,” zegt Oru. Vlaams Belang vindt op zijn beurt dat er iets gedaan moet worden aan de kleine problemen van de man in de straat. “Onbegaanbare voetpaden, straatlawaai, vandalisme en defecte straatverlichting herstellen maken daar deel van uit,” zegt Jans.

Funda Oru ziet komende verkiezingen positief in. “Ik heb er vertrouwen in dat SP.A standhoudt als een betrouwbare partij.” Jan Jans hoopt op gelijke hoogte te blijven door de huidige vier zetels te behouden. Afwachten hoe de kiezer de kaarten zal verdelen.

Carmen De Wandelaer

lees ook