"Vlaamse klimaatbeleid is een flop"

Verscheidene milieuverenigingen geven kritiek op het Vlaamse klimaatbeleid na een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). De organisaties dragen zelf elf nieuwe voorstellen aan voor het nieuwe Vlaamse Klimaatbeleidsplan.

Uit een studie van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen niet zal dalen als Vlaanderen geen extra inspanningen doet.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) bestelde naar eigen zeggen zelf de studie om een klimaatplan te kunnen uitwerken. De Vlaamse regering stelt dit najaar een nieuw Klimaatbeleidsplan op voor de periode 2013-2020.

Verscheidene milieuorganisaties stellen, naar aanleiding van het onderzoek van VITO, het Vlaamse klimaatbeleid nu aan de kaak. "Dat beleid is een flop", klinkt het bij de Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, WWF en Greenpeace in koor.

Uit de studie blijkt immers dat Vlaanderen tussen 2013 en 2020 ongeveer 24 miljoen ton broeikasgassen te veel zal uitstoten om de Europese doestellingen positief te kunnen beantwoorden. Volgens VITO zal dat voor Vlaanderen al snel leiden tot een prijskaartje van 240 miljoen euro aan uitstootrechten.

Om die negatieve trend te kunnen keren komen de verscheidene milieuorganisaties zelf met elf nieuwe beleidsvoorstellen. Zo pleiten ze onder meer voor het stimuleren van plantaardige consumptie en energiebesparende investeringen in de industrie.

"De Vlaamse regering moet een slimme mix van prikkelende en sturende instrumenten gebruiken om gebouwen energiezuinig te maken, het vervoer over de weg terug te brengen en de veehouderij minder schadelijk te maken", zegt Jasmin Lauwaert van Natuurpunt. "De 240 miljoen euro, waarvan sprake in de studie, zou eigenlijk beter besteed kunnen worden aan emissiereducties hier", vult Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu aan.

"De Vlaamse vervuiling door broeikasgassen met 21 procent terugbrengen tegen 2020 is haalbaar en betaalbaar, maar vergt politieke moed", klinkt het nog bij de milieuorganisaties. Afwachten dus of Joke Schauvliege die moed ook heeft.