Lijsttrekkers: “Stop wildplassen bij Gentse Feesten”

Het wildplassen tijdens de Gentse Feesten moet worden aangepakt. Daar zijn alle lijsttrekkers in Gent het over eens, zo blijkt uit hun eerste antwoord op "De vragende partij". Maar hoe? Daar is nog discussie over. Ook in andere steden groeit een consensus over het voorstel.

Wildplassen met zijn nattigheid en stank is al lang een pijnpunt van de Gentse Feesten. De Gentenaar heeft er alvast meer dan genoeg van en katapulteert het thema naar de eerste plaats van “De Vragende partij”, het internetforum van deredactie.be.

  • “Ik stel voor: Het invoeren van het systeem van “één beker = gratis plasbeurt” tijdens de Gentse Feesten. Zo vangt men met één klap twee vliegen: zowel wildplassen als afval behoren tot de twee grootste problemen”.

De grootste fractie, het kartel van SP.A en Groen, met burgemeester Daniël Termont aan het hoofd van de lijst, reageert positief: “Een leuk idee dat volledig in de filosofie van het kartel SP.A-groen past”.

Maar meteen vraagt hij zich af of “Eén beker = gratis plasbeurt” wel de juiste strategie is. Het zou dronkenschap kunnen aanmoedigen: “Zet dit voorstel niet aan tot consumeren om naar toilet te mogen gaan?” Hij wil erover nadenken, maar belooft alvast om bij de volgende feesten meer gratis toiletten in de stad te plaatsen.

Ook de lijsttrekker van Open VLD reageert positief. Hetzelfde is te horen bij Veli Yüksel van CD&V. Hij suggereert wel om de prijs voor de plasbeurt wat op te drijven en meerdere "bekers" te laten betalen.

"Gratis bestaat niet"

Het voorstel uit “De vragende partij” kan dus op veel bijval rekenen. Maar niet bij de N-VA en Vlaams Belang. Siegfried Bracke, N-VA, schrijft: “Gratis bestaat niet” zegt hij over "één beker = gratis plasbeurt”.

Maar net zoals de andere lijsttrekkers wil hij meer “urinoirs” in de stad. Om dat te betalen moet de politie strenger optreden tegen wildplassen: "Die boetes kunnen geherinvesteerd worden in plasvoorzieningen".

Johan Deckmyn, Vlaams Belang, verwerpt het voorstel. Hij ziet organisatorische problemen om al die gratis bekers te verzamelen: “Te ver logistiek gezocht”. Maar ook hij wil meer toiletten.

Ook eensgezindheid in Mechelen

Ook in Mechelen lokt “De vragende partij” eensgezindheid uit. De indiener vindt de recente verbouwing van het Plaisanceplein mislukt en gevaarlijk:

  • “ik stel voor dat het Plaisanceplein wordt heraangelegd en dat er een rotonde in de plaats komt. Na de heraanleg vorig jaar is het kruispunt zeer onoverzichtelijk geworden.”

Burgemeester Bart Somers geeft deemoedig toe dat "de noodzakelijke heraanleg nog niet is zoals gewenst. Dat mensen beterschap vragen, begrijp ik dan ook”. Hij wil het plein dus opnieuw onder handen nemen en benadrukt de veiligheid en de goede doorstroming van het verkeer.

De SP.A, CD&V en de N-VA willen ook het plein verbeteren en pleiten voor meer inspraak van de bevolking: “Deze keer niet enkel op basis van plannen van externe studiebureaus”.

Er komt dus een nieuw plein, maar of het een rotonde wordt ligt nog ter discussie.

Fietsparkingen in Leuven

Leuven heeft veel fietsers en vele van die fietsers parkeren hun fiets om het even waar. Voetgangers zien het voetpad dikwijls half of helemaal versperd.

Het schepencollege wil daarom dat de fietsen gegroepeerd geparkeerd worden. Maar blijkbaar zijn er te weinig van die fietsenstallingen:

  • "Ik stel voor dat er voldoende gratis fietsparkings komen in alle straten en op alle pleinen in Leuven, zodat je altijd binnen een straal van 200 m je fiets veilig en reglementair kan achterlaten."

Burgemeester Louis Tobback merkt op dat er al 2.500 fietsstallingen gebouwd zijn. Hij belooft extra parkeerplaatsen en rekening te houden met bakfietsen en fietskarren. Maar hij spreekt zich niet uit of om de tweehonderd meter zo’n stalling gebouwd kan worden.

Ook consensus

Groen en PVDA+ steunen “het voorstel volledig”. Open VLD ook, met de kanttekening dat zo’n stallingen om de tweehonderd meter praktisch niet haalbaar zijn.

CD&V plakt er wel een cijfer op: “Fietsen horen niet thuis op de stoep, dus voorzien we per 7 parkeerplaatsen een plaats voor fietsen.”

Vlaams Belang geeft een antwoord dat dubbel geïnterpreteerd kan worden. Wie krijgt voorrang: fietsers of wagens? De lijsttrekker schrijft: “VB Leuven is voorstander van bijkomende fietsenstallingen maar dat mag niet langer ten koste gaan van het wegnemen van bovengrondse autoparkeerplaatsen. Een fietsvriendelijk beleid mag niet uitmonden in een anti-autobeleid.”

Maar dat neemt niet weg dat er in Leuven een duidelijke consensus groeit tussen bijna alle partijen om meer fietsstallingen te voorzien tijdens de volgende legislatuur, welke coalitie het ook is.

Erik Wijnen

lees ook