"De vragende partij": politici durven "neen" zeggen

Wie dacht dat politici geen "neen" durven zeggen, dat ze zwichten voor elk sympathiek idee van hun kiezer, dat ze beloven wat ze niet kunnen betalen … krijgt vandaag het bewijs van het tegendeel in "De vragende partij".

Laat ons beginnen in Leuven. Daar leeft al lang de discussie over te volle zwembaden, niet alleen tijdens de schooluren, maar ook in het weekend. Je kon er dus op wedden dat dit voorstel kon rekenen op veel steun in "De vragende partij" en als tweede uit de bus kwam:

De Leuvense politici kregen het voorstel woensdag voorgeschoteld en nu kennen we hun antwoord. Opvallend: dit populaire voorstel wordt bijna unaniem afgeschoten. Met argumenten.

Burgemeester en SP.A lijsttrekker Louis Tobback verwijst naar zwembaden in deelgemeenten: “Leuven moet in de volgende legislatuur het zwembad van Wilsele totaal vervangen en uitbreiden (een 25m bad op volwaardige breedte). Tegen het einde van de legislatuur is ook Kessel-Lo aan volledige renovatie toe.”

Maar hij is niet van plan om veel geld op tafel te leggen voor een nieuw zwembad van 50 meter lang: “In een een zeer duur 50m bad (dat zeker welkom is) kunnen wij slechts meegaan als Vlaanderen en de Provincie daarin zwaar participeren.”

De N-VA – oppositie – zit op dezelfde lijn: “De betekenis van olympische 50m zwembaden overschrijdt het lokale niveau. Leuven kan de bouw van een dergelijk zwembad niet zelf financieren. Als Vlaanderen of de provincie er een in Leuven zouden willen inplanten, zal de stad, liefst in samenwerking met de KU Leuven, een dergelijk initiatief verwelkomen.”

Open VLD van Rik Daems - ook oppositie - wil zich nog niet engageren: “Een zwembad is een enorme financiële investering, daarom lijkt een goede gebruiks- en financiële analyse nodig vooraleer een Sportoase 2 te overwegen.”

Het Vlaams Belang verwijst, zoals Tobback, naar de vernieuwing van het zwembad in deelgemeente Wilsele. Alleen Groen en PVDA+ springen op de kar en geven positieve punten aan het voorstel.

Niet alleen in Leuven

Ook andere voorstellen die sympathiek lijken, krijgen onverwacht een njet.

Meerdere partijen juichen dit voorstel toe, ook in andere gemeenten. De N-VA van Zelzate geeft een verrassend afwijkend antwoord: “Losloopweiden voor honden zijn niet zonder risico. Er zijn regelmatig vechtpartijen tussen honden en niet zelden delen mensen, ook kinderen, in de brokken."

Nog zo’n voorbeeld. In Lier mogen enkel voetgangers wandelen over de vest. Fietsers zijn verboden en dat wil de indiener van het voorstel veranderen.

CD&V en SP.A zeggen genuanceerd ja. Open VLD is duidelijk: “Een grote hoeveelheid fietsers zorgt ervoor dat de route juist niet aangenaam en veilig is voor de zwakste weggebruiker, namelijk de voetganger.”

Beleefd antwoord op verwijt

De lokale lijsttrekkers antwoorden ook op vragen die fors geformuleerd zijn, met soms een verwijtende ondertoon.

CD&V repliceert, met cynische ondertoon: “Welke 'prestigeprojecten' bedoelt men? Bedoelt men de nieuwbouw voor academie en buitenschoolse kinderopvang of de nieuwe ontmoetingscentra of de nieuwe fietspaden of ... ? Dit zijn geen overbodige luxe-of prestigeprojecten. Integendeel”.

Onmogelijke belofte

Maar het steekspel van de politiek laat soms een oppositiepartij te hard van stapel lopen en iets beloven wat ze niet kan waarmaken. In Lede zeggen die bijna allemaal volmondig ja op dit voorstel:

De meerderheid laat weten dat die muur wettelijk niet afgebroken mag worden: “Omwille van het historisch waardevol karakter van de site Mesen kan de muur niet worden gesloopt.”

Maar ook de burgers krijgen soms lik op stuk zeker als hun voorstel verwijtend geschreven is. Eentje krijgt het antwoord:

“Inspraak is erg belangrijk. Zolang iedereen maar begrijpt dat inspraak niet hetzelfde is als altijd je zin krijgen.”

Erik Wijnen

lees ook