"Ik wou mijn werk afmaken"

"Ik zou geen enkele moeite hebben gehad om definitief afscheid te nemen in 2018, maar ik wou mijn werk afmaken." In "Terzake" heeft de Antwerpse schepen Luc Bungeneers toelichting gegeven bij zijn overstap van Open VLD naar de N-VA.

Bungeneers keerde Open VLD de rug toe na ruzie over de lijstvorming. Hij kon zich niet neerleggen bij het feit dat hij van lijsttrekker Annemie Turtelboom (kleine foto) de tweede plaats niet kreeg en hij weigerde genoegen te nemen met het aangeboden lijstduwerschap. 

"Ondanks al mijn inspanningen heeft Open VLD me bij het afval gezet", vertelde Bungeneers die de beslissing van Turtelboom duidelijk nog niet heeft verteerd. "Ik kreeg ook van iedereen complimenten voor mijn financiële beleid -zo heb ik altijd een begrotinh in evenwicht ingediend zonder de belastingen te verhogen-, ook van burgemeester Janssens, behalve van mijn eigen partij."

Volgens Bungeneers werd hem gezegd dat hij te oud was om nog op een lijst te staan. Maar het was mijn ambitie om nog te besturen tot 2018 omdat Antwerpen dan verlost zou zijn van de historische schuld. Ik zou geen enkele moeite hebben gehad om in 2018 afscheid te nemen, maar ik wou mijn werk afmaken."

Toen hij zijn zin niet kreeg, trok Bungeneers zich terug als kandidaat en brak hij met zijn partij. "Sindsdien heb ik van Open VLD niets meer gehoord, ik heb met niemand meer contact gehad, ik besta precies niet meer." 

"Merksemnaren vroegen me hen niet in de steek te laten"

Door deze "enorm pijnlijke" sage besliste hij dan ook om te stoppen met politiek. Maar de ommekeer kwam er toen N-VA-voorzitter Bart De Wever (foto) hem vroeg om op de lijst van de N-VA te staan in het district Merksem én deel uit te maken van een nieuwe, financiële cel binnen de N-VA in Antwerpen.

"In die cel zitten enkele eminenten en zij willen graag het door mij gevoerde beleid verder opvolgen", legt Bungeneers uit. Is het niet vreemd dat hij het beleid van de voorbije jaren wil voortzetten bij een partij die net beweert een alternatief te zijn voor de huidige coalitie? "De N-VA maakt ook deel uit van de meerderheid", merkt Bungeneers op. "En de N-VA heeft mijn begrotingsvoorstellen ook altijd gesteund."

Daarnaast wil hij zijn kennis en ervaring ook ten dienste blijven stellen van de Merksemnaren. "Want ik heb er altijd gewoond en geleefd en veel Merksemnaren vroegen me hen niet in de steek te laten. Dat heeft me diep getroffen", aldus nog Bungeneers. 

Dat hij op de lijst van het district Merksem staat en niet op de lijst voor de Antwerpse gemeenteraad, is voor de Antwerpse schepen geen probleem. "De N-VA wil de districten opwaarderen en meer zeggenschap geven. Geen enkele lijsttrekker in een Antwerps district staat op de N-VA-lijst voor de Antwerpse gemeenteraad."

lees ook