"Mississippi stroomde in omgekeerde richting"

Volgens wetenschappers van de USGS, de United States Geological Survey, heeft de orkaan Isaac de stroom van de Mississippi een tijdlang omgekeerd. Isaac raasde deze week over verscheidene Amerikaanse staten rond de Golf van Mexico.

Dat de kracht van Isaac enorm was, hoeft misschien geen betoog meer. Desalniettemin willen de wetenschappers van de USGS, de United States Geological Survey, met recente metingen nog eens wijzen op de intensiteit van de orkaan.

Isaac trok deze week over verscheidene staten in het zuidoosten van de VS en teisterde ook enkele landen nabij de Golf van Mexico. De gevolgen van de natuurkracht die door Isaac werd ontketend, waren niet enkel zichtbaar door de grote schade die werd veroorzaakt maar ook door de omgekeerde stroom van de Mississippi.

De meetinstrumenten van de USGS registreerden tijdens de doortocht van de orkaan immers een wijziging in de loop van de rivier. Dinsdag zou het water van Mississippi gedurende 24 uur stroomopwaarts gestroomd zijn.

Onder normale omstandigheden gebeurt dat in de omgekeerde richting. Het debiet van de rivier bedraagt dan ongeveer 3.540 kubieke meter per seconde.

Op het moment dat Isaac voorbij stormde, raasde het water in de Mississippi met een snelheid van maar liefst 5.200 kubieke meter per seconde verder.

Dat extreem weer, heel felle wind en hoge golven, de stroming in een rivier kunnen laten omkeren, kon ook al in 2005 worden vastgesteld, toen de orkaan Katrina de Verenigde Staten geselde en New Orleans in een enorme chaos stortte.

De Mississippi stroomde bovendien niet enkel tijdens Isaac en Katrina in tegenovergestelde richting, ook in 1812 was hetzelfde fenomeen merkbaar, na een aardbeving in Missouri.