Milquet heeft plan om meer agenten te rekruteren

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) heeft plannen ontvouwd om vlotter politieagenten te rekruteren. Met meer opleidingen per jaar moet het personeelstekort krimpen.

De politie kampt met problemen om nieuwe agenten te rekruteren. Zo slaagt slechts 16 procent van de kandidaten. En in Brussel is er een prangend tekort aan agenten.

Daarom komen er vier opleidingen per jaar in plaats van één. Dat moet er onder meer toe leiden dat er minder kandidaten afhaken die geslaagd zijn voor de toelatingsproeven.

Milquet wil ook dat de kandidaten de toelatingsproeven sneller kunnen afwerken. Nu duurt die procedure bijna een jaar, maar Milquet wil die testen in een half jaar afgerond hebben. Mensen die slagen, moeten ook sneller aan de opleiding zelf kunnen beginnen.

De politievakbond NSPV reageert gematigd positief op de plannen van Milquet. Wel heeft de vakbond twijfels bij het plan om bepaalde kandidaten een vooropleiding te geven om hun slaagkansen te vergroten bij de toelatingsproeven. "Daar zijn al experimenten mee geweest in het verleden, met wisselend succes", zegt Gert Cockx van NSPV.

Probleemzone Brussel

Om meer agenten te stimuleren om in Brussel te gaan werken -nu zijn daar al premies voor-, zijn er ook enkele maatregelen. Wie belooft om vijf jaar in de politiezone met een tekort te blijven, krijgt voorrang om snel de opleiding te krijgen.

Maar daar plaatst de vakbond ook kanttekeningen bij. "De doelstelling is goed, maar kandidaten verplichten om daar dan ook vijf jaar te blijven, vinden wij van het goede teveel."