Na brug of tunnel een dak op de ring: maar hoe?

Hoe kan het anders? De ring in Antwerpen scoort hoog in "De vragende partij". Nu zijn de antwoorden van de lijsttrekkers binnen. Blijkbaar zijn ze het eens: na de Lange Wapper en de tunnels pleiten ze voor een overkapping van de ring.

Nu de hele discussie over de Oosterweelverbinding wat naar de achtergrond is verschoven, duikt de overkapping van de Antwerpse ring weer op.

De Vlaamse regering verwacht immers voor het einde van dit jaar een antwoord van Europa om te weten of Noriant al dan niet mag beginnen aan de bouw van de Scheldetunnels.

En voor het plan MER, het milieueffectenrapport, blijven er nu 5 mogelijke tracés over voor de Oosterweelverbinding. Dat rapport zal volgens sommige bronnen pas klaar zijn tegen de zomer van volgend jaar.

Ja, maar hoe?

Tot zover het spook van Oosterweel. Overkap die ring dus maar wordt de volgende discussie. En als we de antwoorden op de Vragende Partij mogen geloven, zijn de meeste Antwerpse partijen voor de overkapping.

Tot daar de eensgezindheid. Want dan beginnen de meningen stevig uiteen te lopen en staat veel in de voorwaardelijke wijs. Ja maar, ja indien, ja als. Overkappen waar mogelijk, als het haalbaar en betaalbaar is, volledig overkappen of gedeeltelijk?

Intussen is er nog geen enkele officiële studie verschenen over die overkapping. Dat het hier en daar technisch haalbaar is, dat is al bevestigd. Over de kostprijs weten we niets. Ook niet of het fijn stof daar zomaar mee verdwijnt.

Kortom er blijven veel vraagtekens over. Volledigheidshalve moeten we er nog aan toevoegen dat de Antwerpse ring deel uitmaakt van TEN, het Trans-Europees Netwerk. En de Antwerpenaar kan er gif op innemen dat Europa een volledige overkapping niet zomaar zal laten passeren.

Marc Van de Looverbosch
 

lees ook