Twee CD&V'ers stappen op in Lubbeek

De CD&V-afdeling van Lubbeek ziet twee partijleden vertrekken, nauwelijks zes weken voor de verkiezingen van 14 oktober. Oudgedienden Jules Godts en André Van Goethem keren de partij om verschillende redenen de rug toe. CD&V-voorzitter Paul Duerinckx is ontgoocheld.

Gemeenteraadslid Jules Godts kreeg vorig jaar de 13e plaats toebedeeld op de CD&V-lijst, maar dat was niet naar zijn zin. Na lang aandringen sleepte hij de vijfde plaats uit de brand, maar ook daarmee was Godts niet tevreden. "Ik mocht pas op 5 staan omdat ik van Pellenberg ben en de partijtop liever Lubbekenaren bovenaan zet", laat Godts weten.

"De Pellenbergse partijleden stonden op hun achterste poten door die beslissing maar de partijtop was niet van zijn standpunt af te brengen." Godts heeft nu contacten met andere Lubbeekse partijen, maar heeft nog niet uitgemaakt of hij überhaupt naar de kiezer trekt op 14 oktober.

Gemeenteraadslid André Van Goethem lag dan weer overhoop met het partijbestuur omwille van zijn standpunt in een dossier over zonevreemde bedrijven. Hij week af van de partijlijn en voelde zich al een tijdje een paria binnen zijn partij.

Voor Jules Godts komt Van Goethems vertrek dan ook niet als een verrassing. "De partij heeft nooit geluisterd naar zijn voorstellen. Recent heb ik vernomen dat hij van plan is om met een nieuwe lijst naar de kiezer te trekken". Over die nieuwe lijst is verder nog niets bekend.

lees ook