Kan CD&V de sjerp behouden in Wijnegem?

In Wijnegem houden politici er rekening mee dat de komst van nieuwkomer N-VA de krachtsverhoudingen in de gemeenteraad zal doen kantelen. Dat zou de voortzetting van de huidige coalitie onmogelijk kunnen maken. Zowel CD&V als de N-VA dingen openlijk naar de burgemeesterssjerp in de Antwerpse gemeente.
CD&V-burgemeester Carpentier

In Wijnegem is momenteel een coalitie van CD&V, SP.A en Open VLD aan het bewind. Die coalitie heeft een nipte meerderheid van 10 op de 19 gemeenteraadszetels. Door de bevolkingstoename zijn er in Wijnegem op 14 oktober 21 in plaats van 19 zitjes in de gemeenteraad te begeven.

De gemeente krijgt zeker een nieuwe burgemeester omdat huidig burgervader Leo Carpentier (CD&V) geen kandidaat meer is. Philippe Michielsens is nu CD&V-lijsttrekker en hij is ambitieus. “Ja, ik wil burgemeester worden”, zegt de huisarts. Hij wijst erop dat CD&V in de gemeente “al sinds mensenheugenis” de beleidspartij is.

Michielsens vindt het zeer belangrijk om het “dorpsgevoel” van Wijnegem te behouden. De stad Antwerpen breidt volgens hem immers als een olievlek uit. Zo heeft hij een dubbel gevoel bij het doortrekken van tram 10 vanuit het stadscentrum naar zijn gemeente . Het gaat om een goede verbinding, maar ze heeft een keerzijde. “De stad komt dichterbij”, aldus Michielsens. Hij is er geen voorstander van dat de tramlijn in Wijnegem nog verder wordt doorgetrokken.

Michielsens wil ook dat de groene buffer rond de gemeente behouden blijft. Daarvoor wacht de CD&V-kopman af wat er met de heraanleg van de R11 gebeurt. Voorts wil hij niet weten van een nieuwe sluis aan het Albertkanaal. Als er een vierde sluis komt, moeten er woningen wijken, zo vreest hij. Beter is de derde sluis uit te breiden. “Wijnegem moet niet weggesluisd worden."

Bevolkingsgroei

Volgens verschillende lijsttrekkers stevent Wijnegem af op een bevolkingsgroei en een inwonersaantal dat mogelijk tot boven de 10.000 stijgt, wat gevolgen zal hebben voor het onderwijs. Er zitten steeds meer kinderen op school die van buiten de gemeente komen.

Michielsens kijkt in dat verband uit naar het effect van de afstandsregel die de gemeenteraad heeft goedgekeurd inzake het inschrijvingsbeleid voor de gemeentelijke lagere school. Door die regel moeten kinderen binnen een bepaalde straal rond de school wonen om terecht te kunnen in de school. Voorts pleit Michielsens voor inspraak van de bevolking bij de heraanleg van het Marktplein.

Uitdager N-VA wil de sjerp

Hij verwacht bij de verkiezingen in Wijnegem een doorbraak van nieuwkomer N-VA. Ivo Wynants, de lijsttrekker van de N-VA, is alvast duidelijk en zegt dat zijn partij in Wijnegem wil meebesturen en hijzelf de sjerp ambieert.

Wynants laat het Vlaamsgezinde karakter van de N-VA niet onvermeld en wijst op het “Vlaamse hart” van Wijnegem. Door de verwachte bevolkingsgroei is er volgens hem een uitbreiding van de lagere school nodig, waarvoor hij wil samenwerken met het lager gemeenschapsonderwijs. Ook de N-VA wil de verstedelijking van Wijnegem tegenhouden , aldus Wynants.

Het zwembad in Wijnegem wordt nu gedeeltelijk in publiek-private samenwerking beheerd, maar de N-VA wil dat het weer volledig in eigen beheer komt. Voorts is ook Wynants voorstander van een verfraaiing van het marktplein. En hij wil meer blauw op straat en een “woonloket” in de gemeente.

Open VLD wil werk voortzetten

Open VLD-lijsttrekker Jurgen Van Osselaer (kleine foto) zegt dat zijn partij het werk van de voorbije zes jaar in de coalitie wil voortzetten. Hij verwijst naar het gerealiseerde masterplan voor de dorpskern. Het huidige marktplein dient immers vooral als parkeerruimte en zou wat meer groen en straatmeubilair kunnen gebruiken. Maar Van Osselaer voegt eraan dat de plannen afhangen van de financiële situatie.

Ook hij wil dat de grens tussen randgemeente Wijnegem en de stad Antwerpen behouden blijft. Op de vraag hoe antwoordt Van Osselaer dat dat kan door het opleggen van bijkomende voorwaarden in de ruimtelijke ordening. Hij wijst erop dat er in Wijnegem veel eensgezinswoningen zijn. Via de regelgeving kan worden tegengegaan dat die kavels worden opgesplitst en verkleind.

SP.A wil GRUP voor Fort-vlakte

Edwin Somers, lijsttrekker voor de SP.A, wil ervoor zorgen dat er voor de kinderen die in de gemeente wonen effectief plaats is op school. Maar de huidige infrastructuur van het gemeentelijk onderwijs zal daarvoor niet volstaan. Daarom pleit hij voor samenwerking met het gemeenschapsonderwijs.

Voorts staat Somers achter een herinrichting van de dorpskern, met een grondige heraanleg van het Marktplein. Op de Turnhoutsebaan wil hij een aantal open plekken. Daarnaast wil de SP.A een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opmaken voor de Fortvlakte tegenover het Wijnegem Shopping Center. Die vlakte staat nu ingekleurd als bosgebied, maar de SP.A wil er natuurgebied van maken om de graad van bescherming te verhogen.

Vlaams Belang: “stad buiten houden”

Vlaams Belang wil de stad (Antwerpen) zoveel mogelijk buiten de gemeente houden, aldus Dirk Verhaert. Het VB wil ook een veiliger Wijnegem. Volgens de lijsttrekker zijn er tijdens de feestdagen en de vakanties meer inbraken dan gewoonlijk en heeft Wijnegem tijdens het weekeinde te weinig patrouilles omdat de gemeente samen met Boechout, Borsbeek, Mortsel en Wommelgem in één politiezone zit.

Betaalbaar wonen is een andere prioriteit. Voor jonge gezinnen zijn meer sociale woningen nodig, maar jongeren moeten wel een band met de gemeente kunnen aantonen. De partij is er ook bezorgd over dat steeds meer middenstanders in het centrum van Wijnegem er de brui aan geven.

Durf! zet zinnen op deelname bestuur

Lijsttrekster Nadine Wouters van Durf!, een in 2006 opgericht samengaan van onafhankelijken en groenen, zegt dat haar lijst na de verkiezingen deel wil uitmaken van het college. Maar ook Wouters geeft toe dat de uitslag van de N-VA op 14 oktober koffiedik kijken is.

Durf! ijvert voor meer kinderopvang, een aanpak van de wachtlijsten voor serviceflats, een globaal mobiliteitsplan voor Wijnegem en een structurele oplossing voor het onderwijs in de plaats van de containerklasjes voor het eerste leerjaar.

Om de stad buiten Wijnegem te houden, is er volgens Wouters trouwens meer nodig dan een discussie over de tram. “Door alles vol te bouwen, gaat dat niet lukken”. Zo zijn er volgens haar meer dan 300 sociale woningen en verschillende appartementsgebouwen gepland in de gemeente.

Peter Simoens

lees ook