Kris Peeters verwacht moeilijke discussie over begroting

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) verwacht een moeilijke politieke discussie over de begroting van volgend jaar. Bij ongewijzigd beleid groeien de uitgaven tot 750 miljoen euro.

De economische situatie is niet rooskleurig en de discussie wordt doorkruist door de gemeenteraadsverkiezingen. "De afspraak woensdag in de kern is gemaakt om de gesprekken te starten over de begroting 2013, maar om er zeer zorgvuldig over te communiceren", zegt Peeters. "Het is ten eerste sowieso elke keer al een delicate oefening, maar ten tweede hebben we natuurlijk nu een situatie waarbij er op het gemeentelijk en provinciaal niveau verkiezingen zijn op 14 oktober. Dat maakt het natuurlijk iets delicater."

De Vlaamse regering moet Vlaanderen ook voorbereiden op de nieuwe bevoegdheden die ze door de zesde staatshervorming zal krijgen. Peeters wil dat die bevoegdheden voor het einde van zijn ambtstermijn zijn overgeheveld. "Het zou toch mooi zijn mochten wij bij de verkiezingen in 2014 naar de kiezer kunnen gaan en kunnen zeggen: "Die bevoegheden die Vlaanderen nu bijkomend heeft gekregen, gaan wij zo invullen". Het is dan de kiezer die daar een oordeel zal over kunnen vellen in het stemhokje."