VBO wil af van automatische loonindexering

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil af van de automatische loonindexering. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans stelt voor om die te vervangen door een systeem dat uitgaat van de te verwachten inflatie.

Concreet zou het VBO dit najaar al willen laten vastleggen hoeveel loonsverhoging de index u de komende twee jaar mag opleveren. Volgens het VBO krijgen de ondernemingen het de komende twee jaar niet makkelijk en hebben ze nood aan meer zekerheid over hun kosten.

Als de winkelprijzen stijgen, dan stijgen ook de lonen. De Belgische indexaanpassingen zijn heel bijzonder en in het regeerakkoord staat dat ze dat ook zullen blijven. Maar Europa waarschuwt er al langer voor dat ze de concurrentiekracht van onze bedrijven niet in het gevaar mogen brengen. Daarom stelt het VBO een compromis voor.

"Wij stellen niet voor om de index af te schaffen. Wij stellen alleen voor om de voorspelbaarheid rond het indexgegeven te vergroten en op voorhand vast te leggen hoe de index zal worden toegepast in de loonsonderhandelingen de komende twee jaar en dat creëert zowel voor de werknemers als voor de werkgevers zekerheid en voorspelbaarheid", zegt Pieter Timmermans (foto in tekst).

"Verzetten ons tegen morrelen aan index"

Nu al de index vastleggen terwijl het nog onduidelijk is wat de winkelprijzen gaan doen, is niet populair bij de vakbonden.

De socialistische vakbond wijst dit idee alvast af. "Het is het zoveelste voorstel om te morrelen aan de index. Wij verzetten ons daartegen. We gaan het niet zo ver laten komen dat de koopkracht van mensen wordt uitgehold", zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw (foto in tekst).

Volgens hem is de automatische index de garantie voor het behoud van koopkracht. Marc Leemans, nationaal secretaris van het ACV, wil de discussie over de index liever niet in de media voeren, wel aan de onderhandelingstafel. Ook hij ziet niet veel heil in het voorstel van het VBO.

Dit najaar moet er worden onderhandeld over een nieuw algemeen loonakkoord voor de komende twee jaar. De gesprekken zullen niet makkelijk worden.