Wat verandert er vanaf 1 september?

Het begin van een nieuwe maand luidt altijd een aantal veranderingen in. In september gaat naar goede gewoonte het nieuwe schooljaar van start. Maar er verandert nog heel wat meer. Een overzicht.

In het nieuwe schooljaar zullen scholen aan ouders een hogere maximumfactuur mogen voorleggen. Voor de kleuterschool komt er over de vier klassen verspreid 45 euro per jaar bij. Het zwaartepunt ligt op de laatste klasjes (2e en 3e), die van de huidige 20 euro klimmen naar respectievelijk 35 en 40 euro. In de lagere school komt er per leerjaar 10 euro bij (van 60 naar 70 euro). Scholen zullen de kosten gespreid over de drie trimesters aanrekenen. De factuur voor meerdaagse reizen, verspreid over zes schooljaren, wordt verhoogd van 360 naar 400 euro.

Vier maanden ouderschapsverlof in onderwijs

Het onderwijzend personeel zal een maand langer ouderschapsverlof mogen nemen (van drie naar vier maanden). De maximumduur van de loopbaanonderbreking wordt daarentegen beperkt van 72 tot 60 maanden.

Voorts wordt de leeftijd waarop onderwijzend personeel gebruik kan maken van het bestaande verlofsysteem in het zicht van het pensioen opgetrokken van 50 naar 55 jaar. Er zijn wel overgangsmaatregelen en er is een blijvende uitzondering voor wie een beroepsloopbaan heeft van ten minste 28 jaar.

Het einde van de gloeilamp

Gloeilampen behoren tot het verleden. Nadat de gloeilampen van 100 Watt en 60 Watt respectievelijk op 1 september 2009 en 1 september 2011 uit de handel werden genomen, mag er vanaf 1 september 2012 geen enkel type gloeilamp meer in de handel gebracht worden. Waarom? Het zijn energievreters.

Asielkatten verplicht laten steriliseren

Een kat adopteren uit een asiel zal enkel nog kunnen als het dier gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd is. Daarmee gaat de eerste fase in van een maatregel die de geleidelijke sterilisatie van alle katten op het oog heeft.

Het aantal katten in ons land neemt namelijk jaarlijks met 6 procent toe. Gevolg is een overbezetting in de dierenasielen en steeds meer zwerfkatten, die steeds vaker een dodelijk spuitje moeten krijgen. Om die cijfers naar beneden te halen, werd beslist om -in verschillende tussenstappen- over te gaan tot een sterilisatie van alle huiskatten in ons land.

Tot 1 maart 2013 zal het wel mogelijk blijven dat wie een kat uit een asiel wil, met het asiel overeenkomt de sterilisatie binnen de 6 maanden door een dierenarts naar keuze te laten uitvoeren.

Varkensstal en kippenhok mogen niet meer stinken

Vanaf 1 september treedt een omzendbrief van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in werking die eventuele geurhinder van varkens- en kippenbedrijven wil terugdringen. De omzendbrief is van toepassing op bestaande varkens- of pluimveestallen waarover de overheid klachten gekregen heeft en die "onaanvaardbare" stank veroorzaken voor de omwonenden.

Belgische en Luxemburgse ambulances mogen grens over

Belgen kunnen in een Luxemburgse ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht worden en omgekeerd. Daarover hebben België en Luxemburg in juli een akkoord bereikt in het kader van de Benelux.

De bedoeling is zieken en gewonden in de grensstreek tussen België en Luxemburg sneller te helpen. Nu moet een Belg soms langer wachten op een ambulance uit België terwijl de spoeddiensten vanuit het Groothertogdom sneller ter plaatse kunnen zijn. Daarom krijgen de telefooncentrales van de spoeddiensten voortaan de vrije keuze.

Registratie aannemer verdwijnt

De registratie van aannemers wordt afgeschaft. De afschaffing van het systeem gebeurt op vraag van Europa.

Het registratiesysteem werd in 1978 ingevoerd om koppelbaaspraktijken tegen te gaan. In de loop van de jaren evolueerde de registratie tot een kwaliteitslabel, dat bovendien de waarborg gaf dat de aannemer voldeed aan de fiscale en sociale verplichtingen. Werken met een geregistreerde aannemer was nodig om fiscale voordelen en premies te bekomen.

Zowel de Europese Commissie als het Europees Hof van Justitie zijn echter tegen het Belgische systeem gekant, omdat het leidt tot bijkomende formaliteiten voor buitenlandse aannemers. Ons land werd zelfs veroordeeld door het Europees Hof.

Bijscholing beroepskennis financiële tussenpersonen strenger

De bijscholingen voor beroepskennis die bank- of verzekeringsondernemingen of beroepsverenigingen hun tussenpersonen aanbieden, moeten aan strengere normen beantwoorden. Het gaat om de bijscholing voor zowat 20.000 tussenpersonen. "De consument zal hiervan niets merken, maar het is natuurlijk de bedoeling dat de dienstverlening hierdoor nog beter wordt", legt Hein Lannoy van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) uit.