Slag om Hoeseltse kiezer kan eindelijk starten

Politiek in Hoeselt: het blijft een vat vol verrassingen. Telkens wanneer je denkt dat alle kaarten geschud zijn, duikt er weer een ander duiveltje uit de doos. Bij Nieuw/N-VA nam het welles-nietes-spelletje om het kopmanschap zowaar haast hilarische vormen aan. Goed een maand voor de verkiezingen, lijken alle partijen hun lijsttrekkers eindelijk te hebben aangeduid.

De huidige coalitie telt 16 van de21 zetels en bestaat uit Nieuw (6 zetels), CD&V (4 zetels) en open VLD (6 zetels). Dat de politieke verhoudingen na 14 oktober grondig zullen wijzigen, staat nu al als een paal boven water.

“Eén voor allen, allen voor één!” klonk het strijdmotto van de drie musketiers destijds. De kreet maakte de voorbije legislatuur ook in Hoeselt furore, zij het met een kleine nuance. Daar klonk het “allen tegen één”: samen vechten tegen Fons Capiot (CDH).

Oud-burgemeester Fons Capiot (CDH) was de voorbije zes jaar de Richelieu van dienst. De luis in de pels van de Hoeseltse meerderheid, het steentje in burgemeester Annette Stulens’  (N-VA/Nieuw) schoen. Musketier Capiot maakte het de Hoeseltse bestuursploeg inderdaad niet makkelijk. Elke gelegenheid greep hij aan om met burgemeester Stulens en haar ploeg de degens te kruisen. Bij de hogere overheid diende hij tientallen klachten in, maar bijna even vaak moest hij het onderspit delven.

Door zijn aanpak en harde kritiek lijkt geen van de huidige meerderheidspartijen gewonnen om eventueel in 2013 met het CDH in de boot te stappen.

Capiot slijpt intussen de messen opnieuw voor de tweede verkiezingsslag van ‘zijn’ CDH. Hij blijft ook het uithangbord van de partij en trekt de lijst in oktober.

Afscheid van Iron Lady

Intussen draagt Annette Stulens (Nieuw) al bijna twaalf jaar de broek in Hoeselt. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezing behaalde de "Iron Lady" van de Hoeseltse politiek een monsterscore, waardoor ze - alle voorakkoorden ten spijt - "incontournable" werd. Immers, als het aan de VLD, CD&V en SP.A had gelegen, werd Nieuw naar de oppositie verwezen. Maar de kiezer besliste anders. Het voorakkoord tussen VLD, CD&V en SP.A werd afgeblazen. CD&V en VLD opteerden meteen na de uitslag om met Nieuw in zee te gaan.

Ondanks haar monsterscore in 2006 en de beslissing om in kartel met de N-VA naar de verkiezingen te gaan, is het nu duidelijk dat er geen derde ambtstermijn voor Annette Stulens komt. Stulens stapt op bij Nieuw/N-VA. Officieel zet ze een stap terug en kiest ze voor rust en extra tijd voor zichzelf en haar gezin.

Maar de echte oorzaak voor de breuk is het maandenlang aanslepende dispuut over het lijsttrekkerschap. Stulens kon er geen vrede mee nemen dat huidig schepen Guy Thijs (Nieuw/N-VA) door de partij werd aangesteld als de nieuwe lijsttrekker. De breuk met haar partij betekent geenszins het einde van haar politieke carrière. Mogelijk wordt Stulens alsnog door een andere partij opgevist. Zelf blijft ze hierover erg vaag.

CD&V verruimt als Best-Hoeselt

De leegloop bij Nieuw/N-VA houdt niet op. Behalve Stulens trokken eerder ook gewezen schepen Serge Voncken en diens collega, schepen Steven Driesen de deur bij Nieuw/N-VA dicht. Zij stappen in het nieuwe project Best-Hoeselt. Een verruimingsoperatie geïnitieerd door de plaatselijke CD&V-afdeling en de "verruimers" Driesen en Voncken (beiden ex-Nieuw).

Gelijktijdig met de verruimingsoperatie gaat ook een naamswijziging gepaard. De nationale partijnaam CD&V wordt gewijzigd in BEST-Hoeselt. De koerswijziging dreigt de lokale CD&V-afdeling echter te splijten. Een aantal mandatarissen zijn misnoegd over de nieuwe partijnaam en de wijze waarop de beslissing genomen werd.

Bij VLD PLus wordt schepen Werner Raskin (VLD, foto) opnieuw de kopman. De fruitboer is intussen een oude rot in de politiek en koestert al jaren de droom om eindelijk de Hoeseltse burgemeesterssjerp te kunnen dragen. Of het hem in 2013 zal lukken, is maar de vraag. VLD-raadslid Gert Hellinx, die in 2006 voor het CDH werd verkozen, maar in 2009 terug naar zijn "eerste liefde" trok, stopt ermee. Hij geeft de fakkel door aan zijn broer Wim, de man achter het actiecomité “Geen overlast door windmolens in Bilzen en Hoeselt”. Wim staat op de zevende plaats.

De SP.A gaat als SP.A-Groen naar de kiezer. Patrick Broux is de nieuwe kopman. Hij neemt daarmee de fakkel over van Josiane Caproens (SP.A), die bijna twee decennia lang het SP.A-boegbeeld in Hoeselt was. Ze slaagde er evenwel niet in de partij echt van de grond te krijgen. Broux is afkomstig uit Bilzen, maar woont intussen al bijna tien jaar in Romershoven.

Bij Vlaams Belang neemt raadslid Roel Palmans de koppositie over van Marc Van Asch, die in 2010 ontslag nam uit de gemeenteraad. Palmans zit sinds 2007 in de gemeenteraad.

Erik Smeyers

Meest gelezen