Herboren SP.A en Groen strijden samen in Zele

In Zele trekken de SP.A en Groen samen naar de kiezer. Ze willen de inwoners van Zele een links alternatief aanbieden, met "een sterke inhoud en veel jeugdig enthousiasme". Lynn Van Kerckhove trekt de lijst.

De SP.A heeft één zetel in Zele. De partij verbrokkelde de afgelopen legislatuur, maar een hernieuwde ploeg staat nu klaar om samen met Groen, dat net heropgericht is in de gemeente, de Zelenaar "een degelijk alternatief" te bieden.

Speerpunten in de campagne zijn een actief jeugdbeleid, betaalbaar en leefbaar wonen, een doordacht integratiebeleid en open communicatie. "Al te vaak is de Zeelse politiek vergeten dat communicatie met de burger tweerichtingsverkeer is," zegt lijsttrekster Van Kerckhove.

"Enerzijds moet er duidelijkheid geschapen worden over waar men op bestuurlijk vlak mee bezig is. Zo weet zowat de helft van de Zeelse sporters niet wat er met hun thuishaven, sporthal VHVD, gaat gebeuren. Maar anderzijds moet vooral ook de richting burger-bestuur niet uit het oog verloren worden. Al te vaak worden grote projecten opgestart en afgewerkt waar dan nadien kritiek op komt. Door de relevante doelgroepen doorheen heel het proces te bevragen en directe inspraak te geven, voorkomt men dit soort fouten."

Serdar Celik, die tweede staat op de lijst, wil werk maken van de "echte problemen" in Zele, zoals de overlast in de Kloosterstraat. "Ik vraag mij af of zij die steeds moord en brand roepen, wel in die straat komen. De echte problemen daar zijn de vele druggebruikers en vechtersbazen. En het probleem van hangjongeren is volgens mij een bestuurlijk falen."

lees ook